Van onze redactie

Willemstad/Philipsburg - Richard Doornbosch wordt de nieuwe president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Alleen een eventueel negatieve uitslag van de screening door de veiligheidsdiensten kan zijn benoeming nog tegenhouden.

F00CBCS Doornbosch nieuwe presidentDoornbosch (1973) is sinds 2016 plaatsvervangend bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington DC. Hij is een monetair econoom met ruim twintig jaar ervaring in de financiële sector, internationale organisaties en publiek bestuur. Zo meldt de CBCS.

De raad van commissarissen (RvC) van de Centrale Bank laat weten - te midden van het internationale tumult in verband met de crisis rond het coronavirus - verheugd te zijn met de voordracht van Doornbosch en is ‘ervan overtuigd’ dat hij, met zijn internationale ervaring en netwerk, een aanwinst zal zijn voor het bestuur van de CBCS. De raad van bestuur (RvB) bestaat verder uit secretaris-directeur Leila Matroos-Lasten en financieel-economisch directeur José Jardim, die sinds de jaarwisseling tevens interim-president is.

De RvC van de Centrale Bank heeft, naar nu bekend is gemaakt, op 11 maart aan de minister van Financiën van Curaçao en de minister van Financiën van Sint Maarten de aanbeveling gedaan om Doornbosch te benoemen tot president van de CBCS.

De ministerraad van Curaçao en de ministerraad van Sint Maarten hebben de aanbeveling van de RvC - vrijwel direct - overgenomen. ,,Het streven is er om de heer Doornbosch medio juli in functie te benoemen, mits de screening door de veiligheidsdiensten van Curaçao en Sint Maarten positief is afgerond.”

De aanstaande topman van de CBCS studeerde monetaire economie en bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na de start van zijn carrière als managementtrainee bij Rabobank International is hij in verschillende (macro-economische) functies werkzaam geweest bij het Nederlandse ministerie van Financiën.

Tijdens de financiële crisis in 2008-2009 was Doornbosch lid van het managementteam van de directie Financiële Markten en betrokken bij steunoperaties van financiële instellingen. Hij gaf in aanloop naar de staatkundige hervormingen van 10-10-‘10 leiding aan een volledige herziening van de financiële marktenwetgeving voor Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Van 2005 tot en met 2008 werkte Doornbosch bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) aan de internationale beleidsresponse op de toenemende risico’s van klimaatverandering. Hij was onderhandelaar voor Nederland bij de vormgeving van het Green Climate Fund (GCF) en bestuurslid in de eerste GCF Board.

Als hoofd van de afdeling Internationale Economie en Financiële instellingen nam hij deel aan verschillende internationale overleggen zoals van de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), de Oeso en IMFC deputies.

CBCS verder: ,,Als plaatsvervangend bewindvoerder bij het IMF geeft de heer Doornbosch mede leiding aan de Nederlands-Belgische kiesgroep binnen het bestuur van het IMF.” Deze kiesgroep bestaat naast het Koninkrijk en België verder uit Armenië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Georgië, Israël, Luxemburg, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Roemenië en Oekraïne. ,,In deze verantwoordelijkheid is Doornbosch betrokken geweest bij verschillende financiële sector-hervormingsprogramma’s.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.