Van onze correspondent

Den Haag - ,,We zijn één Koninkrijk; we zitten allemaal in hetzelfde schuitje en zullen elkaar helpen”, zo luidden gisteren de geruststellende woorden van minister Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

steuncnDe Rijksministerraad (RMR) heeft gisteren tot hulpverlening aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten besloten. Dit gebeurt op basis van een ‘acute beoordeling’ door het College financieel toezicht (Cft) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Knops kon vooralsnog niet zeggen waaruit de bijstand precies zou bestaan en legde uit dat het Cft en het IMF zullen beoordelen wat er op korte en middellange termijn nodig is om ruimte te creëren voor de landen, zodat ze maatregelen kunnen nemen die nodig zijn in hun land. ,,Hoe we deze hulp precies zullen geven, wordt binnen een maand besproken in de komende Rijksministerraad. Nederland heeft zojuist liquiditeitssteun verleend aan Sint Maarten, zodat ze het een tijdje kunnen redden, maar voor Aruba en Curaçao is de situatie urgenter en daar gaan we nu naar kijken”, vertelde Knops aan de pers.

Het Antilliaans Dagblad verneemt uit goede bron dat de RMR instemt met toepassing van artikel 25 Rijkswet financieel toezicht (Rft) voor Curaçao en het vergelijkbare artikel 23 Landverordening Aruba financieel toezicht (LAft) - de calamiteitenregeling ofwel ‘schade door buitengewone gebeurtenissen’ - waardoor bepaalde begrotingsnormen komen te vervallen, waardoor financiële ruimte ontstaat. Verder wordt gedacht aan een noodfonds voor elk van de Caribische landen, maar details ontbreken.

Knops wijst er wel op dat deze landen - Curaçao, Aruba en Sint Maarten - hun eigen verantwoordelijkheid hebben voor economische ontwikkeling. Tegelijkertijd toonde de minister ook veel begrip voor de vernietigende economische gevolgen van Covid-19. ,,De economieën van de eilanden zijn sterk afhankelijk van het toerisme en dat betekent totale leegstand in de toerismesector van Aruba, Curaçao en Sint Maarten als alle toeristen in een paar dagen de eilanden hebben verlaten. Het betekent dat duizenden mensen zonder baan komen te zitten.”

Het kabinet-Rutte gaf na de Rijksministerraad van gisteren een verklaring uit. Voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten wordt bekeken of een beroep kan worden gedaan op uitzonderingsbepalingen in de regelgeving. Echte toezeggingen zouden nog niet zijn gedaan aan de autonome landen, maar uit de formulering kan worden opgemaakt dat de kans groot is dat de begrotingsregels van de Rft soepel zullen worden toegepast.

,,In de zeer uitzonderlijke omstandigheden van dit moment, wordt gekeken of op basis van de mogelijkheden die het Statuut voor het Koninkrijk biedt en de uitzonderingsbepalingen in de wet- en regelgeving, de landen in staat gesteld kunnen worden de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden.” Dit duidt op toepassing van genoemd artikel 25 uit de Rft voor bijzondere omstandigheden.

Met de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn de afgelopen dagen al gesprekken gevoerd. ,,Ook zij worden geconfronteerd met de effecten van het coronavirus: medisch, sociaal, economisch en financieel. De contacten met en tussen de landen zijn intensief, zodat we elkaar waar nodig kunnen bijstaan”, omschrijft het kabinet in Den Haag de situatie. Knops had donderdag nog via video-conference een gesprek met de premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten om de huidige situatie te bespreken. Toen is afgesproken om regelmatig bijeen te komen om de ontwikkelingen te bespreken.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).