PdVSA komt gevonniste schuldbetaling niet na

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Refineria di Kòrsou (RdK) heeft executoriaal beslag laten leggen op het in Nederland gevestigde bedrijf van PdVSA, Propernyn bv, waaronder ook de Bonaire Petroleum Corporation nv (Bopec) valt.

rdkbeslagHet beslag wordt gelegd omdat PdVSA zich niet houdt aan het begin deze maand uitgesproken vonnis waarbij het Venezolaanse staatsoliebedrijf 52,7 miljoen dollar aan RdK verschuldigd is. Er is gekozen voor beslaglegging op dit bedrijf en niet op PdVSA-eigendommen op Curaçao, omdat anders de afvloeiingsregeling van het Curaçaose personeel in gevaar komt, zo stelt RdK-directeur Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy.

Propernyn is gevestigd in Den Haag en houdt kantoor in Rotterdam. Het verschuldigde bedrag van 52,7 miljoen dollar bestaat uit ruim 45,6 miljoen dollar aan ‘take or pay’ (TOP)-schulden, 7 miljoen dollar aan oninbare cheques van Girobank voor de huur van november en december 2019 en een andere TOP-betaling van bijna 3,8 miljoen dollar. Een TOP-verplichting wordt vaak in de energiesector afgesloten en houdt een minimum-afnamebeding in. Als een hoeveelheid niet wordt afgenomen, dient niettemin tot die hoeveelheid te worden betaald. Het zogenoemde beslagleggingsexploot is gisteren uitgegeven.

Uit online informatie en een eerder uitgesproken vonnis waarbij Propernyn betrokken was, blijkt dat PdVSA aandelen houdt in de Nederlandse vennootschap Propernyn en dat dit bedrijf gebruikt wordt voor investeringen buiten Venezuela. Propernyn heeft als enige aandeelhouders PDV Europe bv (PDV) en Bopec. PDV houdt aandelen in vennootschappen die zich bezighouden met het produceren, raffineren en distribueren van olie. Bopec beheert op het haventerrein van Bonaire een olieterminal die wordt gebruikt voor het opslaan, verwerken en distribueren van olie.

De Lannoy heeft het personeel van Bopec een bericht gestuurd waarin hij aangeeft te hopen dat PdVSA haar verplichtingen zal nakomen en als dit niet gebeurt RdK genoodzaakt is over te gaan tot openbare verkoop van Bopec. Op dit moment liggen de activiteiten van Bopec al stil vanwege de crisis in Venezuela en het honderd man tellende personeel zit al op de wip.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.