CBCS: Private sector steunen om massaontslagen te voorkomen

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - ,,Sociaal kan het leed alleen worden verlicht als salarissen worden doorbetaald ondanks het wegvallen van de omzet”, aldus José Jardim, interim-president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

jardimDe CBCS acht het van groot belang dat een steunpakket wordt geactiveerd - ‘in de vorm van een noodkredietlijn’ - voor de overheden van Curaçao en Sint Maarten en respectieve private sectoren, ter dekking van de overheidstekorten en om de private sector financieel te steunen. ,,Dit laatste dient te voorkomen dat massaontslagen plaatsvinden.”

Jardim met klem: ,,Curaçao en Sint Maarten beschikken niet over instrumenten en middelen om deze crisissituatie te mitigeren.” De overheden hebben niet de budgettaire ruimte om dit op te vangen en kunnen bovendien krachtens de Rijkswet financieel toezicht (Rft) niet lenen om deze situatie aan te pakken.

,,Curaçao en Sint Maarten staan voor een zware opgave. Juist in deze tijden moeten de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden elkaar hulp en bijstand verlenen. Solidariteit is nu belangrijker dan ooit”, benadrukt Jardim. Uniek is dat het gehele Koninkrijk tegelijk voor dezelfde ingrijpende uitdagingen staat. De Centrale Bank in Willemstad ziet ‘geen andere mogelijkheid’ dan dat ruimte wordt gegeven om af te wijken van de financiële normen uit de Rijkswet omdat ‘grote tekorten op de lopende dienst onvermijdelijk worden’.

,,Gezien de reeds fragiele situatie van de economie van de monetaire unie als gevolg van orkaan Irma op Sint Maarten en de situatie in Venezuela voor Curaçao kan het bedrijfsleven deze klap niet zelf opvangen”, aldus de interim-president. En dat heeft alles te maken met de omvang en de economische structuur van de eilanden. Beide economieën zijn kleine diensteneconomieën die sterk afhankelijk zijn van het buitenland. Ter illustratie: de export van goederen en diensten vertegenwoordigt circa 70 procent van het gezamenlijke bruto binnenlands product (bbp) van de economieën van de monetaire unie en de importen circa 90 procent. ,,Hierdoor is de economie van de monetaire unie extra kwetsbaar voor externe schokken.”

De exacte omvang van de krimp zal afhangen van de duur van de huidige situatie. Hoe snel de situatie kan normaliseren, is niet te voorspellen. In ieder geval is duidelijk dat het aantal besmettingen in Europa nog steeds exponentieel toeneemt, wat betekent dat de piek nog niet is bereikt. Jardim: ,,Het zal zeker een paar maanden duren voordat de situatie enigszins is genormaliseerd.” De CBCS bereidt, mede op verzoek van de regeringen van Curaçao en Sint Maarten, een economische en financiële impactanalyse voor, over de vanwege Covid-19 ontstane pandemie. De complexiteit van deze analyse is groot, en in dit stadium kunnen alleen enigszins globale opmerkingen worden gemaakt ten aanzien van de eerdergenoemde impactanalyse. Vandaar dat ook grotere en belangrijke internationale instellingen nog geen economische prognose hebben bekendgemaakt.

De uitdagingen van de komende periode zullen ongetwijfeld een enorme druk leggen op de regeringen van beide landen. De CBCS zal zich daarom tot het uiterste inspannen om de regeringen bij te staan. ,,Ten slotte is de CBCS in nauw overleg met de vertegenwoordigende organisaties van de banken, om zodoende tot aanpassingen te komen die enerzijds de banken zullen helpen bij het tegemoetkomen van klanten, en anderzijds ook de banken zelf zullen helpen om de (on)voorzienbare schokken te absorberen.”

Al voor het ontstaan van de pandemie waren de vooruitzichten voor de economie van de monetaire unie somber: de economie van Curaçao zou verder krimpen (circa -2,5 procent) als gevolg van de structurele aanpassingen aan de ontwikkelingen in Venezuela, maatregelen om de overheidsfinanciën op orde te brengen en een verdere daling van de raffinageactiviteiten; terwijl de economische groei van Sint Maarten zou vertragen (van 5 naar 2,9 procent) voornamelijk als gevolg van een minder sterke groei in het cruisetoerisme. ,,Op dit moment zijn die vooruitzichten verslechterd”, stelt Jardim vast. Het onontkoombare besluit tot het sluiten van de grenzen om de lokale bevolkingen te beschermen tegen Covid-19, brengt ‘grote offers met zich mee’.

,,De voor de monetaire unie belangrijkste exportsector (toerisme) komt feitelijk tot stilstand: cruiseschepen doen de eilanden niet meer aan en het verblijfstoerisme is als gevolg van het stopzetten van de luchtverbindingen met de buitenwereld weggevallen. Het gevolg is dat zowel op Curaçao als op Sint Maarten een economische krimp zal optreden.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.