Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het meer toelaten van arbeidsmigranten op Curaçao is weliswaar goed voor de steeds grotere tekorten van het algemene ouderdomsverzekering (AOV)-fonds, maar is als beleidsmaatregel op zich onvoldoende om de AOV financieel gezond te maken.

SERDat is de belangrijkste conclusie van de Sociaal-Economische Raad (SER), die onderzocht of arbeidsmigratie op Curaçao kan bijdragen aan de houdbaarheid van het socialezekerheidsstelsel en meer specifiek het stelsel van de AOV.

De SER voerde op eigen initiatief een zogenoemd verkenningsonderzoek uit. Het is het eerste onderzoek in een reeks waarbij de invloed van migratie onderzocht wordt. De volgende onderzoeken gaan over de zorgkosten en de arbeidsmarkt.

De SER constateert dat het aandeel 65-plussers in de samenleving groeiende is. Bij het AOV-stelsel zijn het de werkenden die het pensioen moeten opbrengen voor de gepensioneerden. Deze laatste groep stijgt, terwijl het aantal werkenden relatief afneemt. Daarmee komt het AOV-fonds onder druk te staan. Tekorten in het pensioenfonds worden bovendien nu aangevuld door de regering. Toenemende tekorten hebben dus invloed op de begroting van het Land. Met meer werkenden, bijvoorbeeld buitenlandse migranten, zou dit probleem mogelijk opgelost kunnen worden, zo is de gedachte. De SER onderzocht dus deze stelling en concludeert dat arbeidsmigratie alléén het fonds niet gezonder maakt. Als er gekeken wordt naar het scenario ‘hoge immigratie’ dan blijkt dat in dit scenario in 2050 alsnog een tekort aan premiebetalers van 29 duizend te zien is, zo becijfert de SER. Er zal dus in elk geval een premiestijging nodig zijn. SER: ,,Bij het scenario ‘hoge immigratie’ is deze premiestijging (wel) het laagst.”

Een derde optie is een daling van de AOV-uitkeringen. ,,In elk scenario daalt de toekomstige hoogte van de gemiddelde AOV-uitkering tussen 2020 en 2030 fors ten opzichte van het niveau van 2018 bij het gelijk houden van de AOV-premie.” Maar zo rekent de SER voor, bij ‘hoge immigratie’ zal de daling van de uitkering sneller stagneren (in 2035) dan bij ‘geen migratie’ (2040).

Dan is er tot slot nog de mogelijkheid om de pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar. Daarover zegt de SER: ,,Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar in 2025 levert bij elke bevolkingsprognose al snel weer tekorten op.”

De SER concludeert dan ook dat de regering snel keuzes moet maken. ,,Keuzes omtrent de verdeling van de lasten tussen jongeren en gepensioneerden, tussen hoge en lage inkomens, tussen werkenden en inactieven, over een verhoging van de premiedruk en belastingdruk, dan wel een verlaging van de uitkeringen, over het bevorderen van immigratie én over het nu of later introduceren van maatregelen.

Niets doen is geen optie, omdat de structurele tekorten dusdanig snel zullen oplopen dat de fundamenten onder het gehele stelsel in hoog tempo zullen afbrokkelen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).