Antwoorden Gijsbertha stellen Cft niet gerust; minister krijgt tot 19 maart

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Landsbegroting 2020 van Curaçao voldoet niet, ook niet na de laatste antwoorden van Financiënminister Kenneth Gijsbertha (MAN) op vragen van het Cft.

cftDe toezichthouder geeft nog tot 19 maart, maar wijst er in een brief aan Gijsbertha en Statenvoorzitter William Millerson (PAR) nu al op de Rijksministerraad (RMR) te moeten informeren als het over tien dagen nog niet op orde blijkt te zijn.

,,De financiële situatie van Curaçao blijft zorgwekkend”, schrijft Raymond Gradus, voorzitter van het College financieel toezicht (Cft) in een brief afgelopen donderdag 5 maart. Nadat de begrotingen van 2017 en 2018 niet aan de normen van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) voldeden en tekorten lieten zien op de gewone dienst, is ‘inmiddels duidelijk dat dit ook voor 2019 het geval zal zijn’. Dit betreft (op dit moment) een tekort van circa 20 miljoen.

,,Ook voor de begroting 2020 wordt het bestuur onverminderd met grote uitdagingen geconfronteerd”, vervolgt het Cft dat van oordeel is dat met de reactie van Gijsbertha van 20 februari de begroting voor dit jaar niet aan de Rft-normen voldoet en evenmin aan de aanwijzing die Curaçao medio vorig jaar van de RMR kreeg.

,,De begroting bevat nog niet de compensatie van het tekort over 2019, heeft geen sluitende gewone dienst indien met de door het Cft voorgestelde correcties rekening wordt gehouden en is nog onvoldoende toegelicht.”

De brief gaat naar aanleiding van de antwoorden van de minister van 20 februari puntsgewijs te werk en noemt bijvoorbeeld dat ten aanzien van de algemene bestedingsbelasting (abb) en omzetbelasting (ob) de begrote inkomsten met 25 miljoen neerwaarts zijn bijgesteld, ‘maar geeft niet de verzochte onderbouwing bij de resterende verhoogde inkomsten ten opzichte van 2019’. ,,De begrote inkomsten voor deze belastingsoorten blijven daardoor onvoldoende toegelicht. Het Cft verzoekt u de verzochte toelichting alsnog te verstrekken.”

Ook stelt Gijsbertha de begrote inkomsten van de onroerendezaakbelasting (ozb) met 14,4 miljoen neerwaarts bij naar 42 miljoen. ,,Het realisatieniveau van 2019 is echter 26,4 miljoen. Het Cft acht een hoger bedrag voor 2020 vooralsnog niet realistisch en verzoekt u te onderbouwen waarom dit bedrag realistisch is of de begroting hierop aan te passen.” En zo zijn er meer opmerkingen: De bewindsman geeft aan dat de hogere onderbouwing van de 50 miljoen extra belastinginkomsten nu wordt verklaard door de hogere economische groei zoals geraamd door het CBCS. Gradus reageert daarop: ,,Eerder heeft het Cft met u afgesproken de ramingen van het CBCS als leidend te beschouwen en wijst erop dat als deze alsnog neerwaarts worden bijgesteld u deze dient te volgen.”

Ten aanzien van de economie blijkt Gijsbertha in zijn brief van 20 februari aan te geven 27,6 miljoen aan extra inkomsten voor 2020 te verwachten doordat hij niet meer de CBCS-ramingen voor economische groei als enig uitgangspunt wenst te gebruiken maar óók de ramingen van het IMF (Internationaal Monetair Fonds). ,,Dat het middelen tussen de verwachtingen van CBCS en het IMF op zich tot betere resultaten leidt, kan volgens het Cft het afwijken van een bestendige gedragslijn niet rechtvaardigen. Het Cft adviseert u consistent te blijven in het gebruik van de CBCS-ramingen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.