Stap dichterbij uiteindelijke wens om onafhankelijk lid te worden

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Curaçao heeft deze week als waarnemend lid haar entree gedaan bij de World Trade Organization (WTO). Op 3 maart is de Algemene Raad van WTO hiermee akkoord gegaan.

F02 Curaçao waarnemend lid WTOWTO is de wereldorganisatie die internationale regels met betrekking tot handel en commercie monitort en coördineert. Lidmaatschap brengt voor Curaçao unieke kansen met zich mee om de export te ontwikkelen en de deelname op de internationale markt uit te breiden.

In oktober 2019 heeft minister Giselle Mc William (MAN) van Economische Ontwikkeling namens de regering van Curaçao bij WTO een officieel verzoek ingediend waarin zij de wens van Curaçao kenbaar maakte om onafhankelijk lid te worden van WTO. In december 2019 reisde de minister na Genève waar zij voor het eerst in de geschiedenis van het land als lokale bewindsvoerder een dissertatie mocht geven aan 164 landen van de Raad van WTO. Nadat is voldaan aan de eisen van de organisatie en ook transparante informatie is verstrekt over de lokale handel en commercie, is het verzoek van Curaçao om waarnemend lid te worden van de WTO goed bevonden.

Nu begint het proces voor het onafhankelijk lidmaatschap. ,,We zijn er nog niet, maar we zijn heel ver gekomen”, zo sprak minister Mc William gisteren tijdens een persconferentie van de ministerraad.

Eén van de voornaamste doelen van het ministerie van Economische Ontwikkeling is om middels een lidmaatschap bij het WTO de export te ontwikkelen en promoten. Een ander voordeel van het lidmaatschap is dat het toegang voor Curaçao creëert om commerciële akkoorden aan te gaan met andere landen, met name binnen de regio.

In principe was Curaçao sinds 1949 middels het Nederlands Koninkrijk al lid van de multilaterale organisatie. Lidmaatschap via Europa creëerde echter de perceptie dat ons land hetzelfde ontwikkeld is, hetgeen een stoorzender vormde bij het verkrijgen van toegang tot betere internationale samenwerking. Onafhankelijk lidmaatschap zal deuren openen voor Curaçao dat als klein eiland kwetsbaar is en te maken heeft met een kleine economie en verschillende uitdagingen waar andere landen binnen de regio ook mee te maken hebben. Tijdens haar toespraak in Genève in december benadrukte Mc William dat ‘Curaçao als klein en kwetsbaar eiland, ver van de Europese Unie, haar eigen belangen – die niet altijd hetzelfde zijn als die van de Europese Unie - moet kunnen verdedigen’.

De wens van Curaçao om onafhankelijk lid te worden van WTO bewijst de relevantie van zo’n organisatie voor de wereld, of je als land nou groot of klein bent; ‘iedere stem heeft dezelfde waarde’, aldus de bewindsvrouw. ,,Het is eveneens een waardevol bewijs van de betrokkenheid en ernst van zo’n organisatie bij elk land dat haar commerciële horizon wil verleggen.

De World Trade Organization (WTO) stelt twee voorwaarden aan lidmaatschap: landen moeten volledig onafhankelijk zijn en landen moeten een eigen douanegebied hebben. In dit kader biedt de toegang van Curaçao als onafhankelijk lid van WTO hoop aan andere landen en gebieden om ook lid kunnen worden en een relevantere plaats te kunnen innemen in de internationale commerciële wereld.

De entree van Curaçao tot de WTO gaat gepaard met een grote lijst aan vereisten die door de organisatie worden gesteld. Toegang tot WTO betekent dat Curaçao orde op zaken moet stellen en dat regels moeten worden nageleefd met betrekking tot handel en commercie, beleid, wetten, kwaliteitscontrole, transparantie van informatie en het creëren van een concurrerende markt voor ondernemingen en investeerders.

WTO zal op haar beurt technische bijstand verlenen aan de regeringen van landen die een verzoek indienen om lid te worden. In dit kader heeft het ministerie van Economische Ontwikkeling een proces aangetekend om met ondersteuning van het International Trade Center een National Export Strategy (NES) te realiseren om Curaçao te helpen haar entree te maken in de arena van internationale commercie. ,,Export is noodzakelijk om de economie van Curaçao vooruit te duwen en de NES is een vehikel om dit te bereiken”, aldus de minister.

De bewindsvrouw is bijzonder tevreden met het WTO-lidmaatschap van Curaçao en stelt tot slot: ,,We streven ernaar een efficiënt land te worden; een land met verbeterde processen dat de regels van WTO naleeft, en dat transparant en modern is. Een land met goed gedefinieerde commerciële wetten en versterkte commerciële instituten dat klaar is om de deuren te openen en te onderhandelen met landen in onze regio en elders in de wereld.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).