Cifa, CIFC, KvK en VBC: Zwaargewichten aanstellen

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Om de onafhankelijke positie en integriteit van het instituut Centrale Bank CBCS te kunnen herstellen, moeten de raad van commissarissen (RvC) en de vermogensgerechtigden (lees: de regeringen van Curaçao en Sint Maarten) op korte termijn één of twee internationale zwaargewichten aanstellen, die de directie van de CBCS gaan versterken.

CBCS FOTO DUSHI 4Dat is ‘onze overtuiging’ schrijven de belangenorganisaties van de internationale financiële dienstverlening, Curaçao International Financial Services Association (Cifa) en Curaçao International Financial Center (CIFC) aan Financiënminister Kenneth Gijsbertha (MAN) en premier Eugene Rhuggenaath (PAR). Ze spreken namens de internationale financiële sector.

Van Cifa is Nacha de Jesus voorzitter - zij is deze week in het buitenland - en de brief is namens CIFC door Herman Behr ondertekend. Het schrijven is ook medeondertekend door organisaties die minder direct bij de financiële sector zijn betrokken, maar meer een algemeen belang van de private sector dienen, namelijk de Kamer van Koophandel & Nijverheid van Curaçao (KvK) en de Verenging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), met respectievelijk Billy Jonckheer en Joop Kusters als voorzitters.

,,Deze één of twee nieuwe directieleden krijgen de belangrijke verantwoordelijkheid om de CBCS te herstructureren, de governance te herstellen en rust, stabiliteit en in het bijzonder het vertrouwen te laten terugkeren”, aldus de brief, die volgens KvK-voorzitter Jonckheer niet had mogen uitlekken om zo in de publiciteit te belanden.

De ondertekenaars gebruiken heftige woorden. Zoals dat zij hun ‘ernstige zorgen met betrekking tot de Centrale Bank’ wensen te delen. Volgens Cifa, CIFC, KvK en VBC - de Curaçao Bankers’ Association (CBA), de Association of International Bankers (IBA) en de Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) ontbreken als medeondertekenaars - heeft de CBCS ‘ernstige internationale reputatieschade opgelopen’.

,,Hierdoor is de huidige onafhankelijke positie, het gedrag en de normen van de CBCS en de perceptie dat de CBCS de sector en de waarde van de munteenheid goed onder controle heeft, niet zoals deze behoort te zijn”, luidt het harde oordeel. President-commissaris Etienne Ys van de CBCS kreeg een kopie van de brief.

,,Het is bekend dat wanneer een instantie reputatieschade oploopt - dit geldt vooral bij instanties waar onafhankelijkheid en betrouwbaarheid voorop staan - transparantie van belang is. Wij hebben gezien dat CBCS dit tracht te doen met het geven van meer persconferenties en het frequenter communiceren over de ‘gevoelige’ dossiers, echter menen wij dat er urgente aanvullende acties nodig zijn om het vertrouwen in CBCS te herstellen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.