Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Als een leerling een ouder, broer of zus verliest vanwege overlijden of vanwege echtscheiding, is dat een zeer ingrijpende gebeurtenis. rouwEen kind verliest in één klap het gevoel van vertrouwen en veiligheid en krijgt te maken met gevoelens die hij of zij nog niet kende. Vanaf september 2019 tot en met januari 2020 is het project ‘When Children Grieve’ (als kinderen rouwen) uitgevoerd waarbij leerkrachten leren hoe om te gaan met kinderen die met rouw te maken hebben. De betrokken cursusleiders waren Yithza Davelaar, Darlene Matroos en Mia Gonzalez, met behulp van Islandessa Foundation, Fundashon Konstruí Awe pa Mañan, begeleidend psycholoog Rodney Stewart en leraren van acht lokale scholen. De cursus is voortgekomen uit een eerder in mei en augustus 2019 georganiseerde ‘talentenfluisteraar workshop’, gegeven door Luk de Wulf (België) en Els Pronk (Nederland). Hier werden 400 docenten voorgelicht over de gevolgen van positief onderwijs. Ook hier was de Islandessa Foundation bij betrokken. Positief onderwijs focust zowel op het aanleren van vakkennis en cognitieve bekwaamheden, als op het ontwikkelen van vaardigheden die belangrijk zijn voor een gelukkig en evenwichtig leven. ,,Tijdens de workshop kwam het thema van ‘rouwverwerkende kinderen’ ter sprake en werd de mogelijkheid gegeven aan scholen om zich in te schrijven voor een speciale ‘When Children Grieve’-workshop voor docenten. De Stichting Fundashon Konstruí pa Mañan heeft de workshop van september 2019 tot en met januari 2020, voor acht lokale scholen gefinancierd”, zo wordt verslag gedaan door de organisatie. De deelnemende scholen waren Kolegio Bellefaas Martis, Divi Divi Lomschool, Sint Antonius College, Sint Albertus College, Kolegio Iris Bruining, Kolegio Sur Hedwig, Fatima College en Sint Fransiscus College. Uitgelegd wordt: ,,Het project ‘When Children Grieve’ focust op vaardigheden en instrumenten die een leraar moet gebruiken bij het ondersteunen van een rouwend kind. Een goed pedagogisch klimaat staat of valt met het contact tussen de leraar en zijn leerlingen. Het is belangrijk om aan te tonen dat als wij, als volwassenen, zelf niet weten hoe we om moeten gaan met verlies en verdriet, we onmogelijk kinderen kunnen helpen die een hartverscheurende situatie hebben meegemaakt.” In de cursus is aandacht geweest voor de eigen rouwervaring, mythes over rouwverwerking, de pijn waarmee een leerling te maken kan hebben en de methodes die gebruikt kunnen worden om de pijn te verlichten. Terugkijkend stelt het cursusteam dat er een ‘zeer positieve en leergierige houding van de leerkrachten’ was. En zo wordt geconcludeerd: ,,Deze workshop is van cruciaal belang voor alle scholen op Curaçao.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).