Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De stakende medewerkers van Fundashon Kas Popular (FKP) moesten gistermiddag weer aan het werk. Zo besliste de rechter in een kort geding dat FKP aanspande tegen vakbond Sebi.

F01 FKP 1FKP-directeur Arthur Con schatte vorige week dat 40 van de 110 werknemers verhaal gingen halen bij VVRP-minister Zita Jesus-Leito in Fort Amsterdam. Volgens het Gerecht in eerste aanleg heeft de vakbond onterecht besloten tot een staking. ,,De vraag of FKP door het inhuren van de uitzendkracht in strijd handelt met de cao is bij uitstek een rechtsvraag die in een gerechtelijke procedure kan worden beslecht”, aldus het vonnis. De vakbond moest haar leden gisteren uiterlijk 15.30 uur oproepen om een uur later ‘de werkzaamheden te hervatten volgens het normale, voorheen geldende werkrooster’.

In het vonnis zet de rechter nog eens op een rijtje wat er de afgelopen week is gebeurd. Sindikato di Empleadonan den Bibiendo (Sebi) heeft haar leden op 3 februari opgeroepen voor een werkonderbreking. Die begon als een vergadering onder werktijd, maar sindsdien is er niet meer gewerkt. ,,De reden voor het oproepen tot de staking is het feit dat FKP een uitzendkracht heeft ingeschakeld als administratief magazijnmedewerkster.” Daarmee handelde FKP volgens Sebi in strijd met de cao. FKP heeft tijdens de zitting nog eens naar voren gebracht ‘dat er vermoedelijk sprake is van misstanden’ binnen de stichting voor volkswoningen. Het gaat onder andere om ‘aanzienlijke voorraadverschillen in het magazijn’. FKP-directeur Con liet eerder aan deze krant weten dat er naar schatting jaarlijks voor 200.000 gulden aan goederen en materialen uit het magazijn verdwijnt.

FKP heeft Caribbean Forensic Services ingeschakeld om dat te onderzoeken. ,,Via Flexo Manpower Services is het bedrijf Lilian Consulting bv ingehuurd dat stukken heeft aangeleverd ten behoeve van het forensisch onderzoek”, aldus de rechter in het vonnis. Mogelijk volgt een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van de voorlopige resultaten van het onderzoek dat nog moet worden afgerond. ,,FKP is daarover in gesprek met rechercheurs.”

In ieder geval wacht directeur Con het eindrapport niet af en heeft hij via een uitzendbureau tijdelijk een administratief magazijnmedewerkster ingehuurd. Zij heeft via Lilian Consulting al meegewerkt aan het forensisch onderzoek en moet de administratie van het magazijn op orde brengen. De functie komt sowieso te vervallen omdat de administratie wordt geautomatiseerd en in de toekomst zal lopen via een digitaal systeem.

Het inhuren van een tijdelijke arbeidskracht onder deze omstandigheden, waarin sprake is van een fraudeonderzoek naar aanleiding van mogelijke misstanden en strafbare feiten, valt naar het oordeel van de rechter onder de ‘discretionaire bevoegdheid van het bestuur van FKP’. De eis van Sebi om de beslissing tot het aanstellen van de uitzendkracht op te schorten totdat partijen overeenstemming hebben bereikt over het al dan niet overtreden van de cao, wordt dan ook afgewezen. Sebi wordt veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van 1.200 gulden en de griffierechten van 1.500 gulden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).