Tweede Kamer vuurt 83 vragen af op regering Rutte
Van onze correspondent
Den Haag - Kamerleden in Nederland zouden graag het contract met de Klesch Groep als nieuwe exploitant van de raffinaderij op Curaçao inzien.

islaMvBIn de waslijst aan vragen die de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties gewoontegetrouw na het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) op de Nederlandse regering afvuurt, zitten deze keer ook enkele vragen over de toekomst van de Isla-raffinaderij.
De commissie vraagt dit niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de Curaçaose parlementariërs. Zo blijkt. Eventueel kan de inzage in de overeenkomst vertrouwelijk gebeuren. De Kamerleden zijn ook benieuwd of Nederland betrokken is geweest met adviezen over de te maken afspraken met Klesch of op een andere manier hulp heeft geboden bij de onderhandelingen.
De 83 vragen lopen erg uiteen en ze betreffen alle zes eilanden in het Caribisch gebied. Veel voor de hand liggende onderwerpen worden aangestipt, zoals de problematiek rond de Venezolaanse vluchtelingen. Daarbij wordt gevraagd naar het beleid van Curaçao en eventuele hulpverzoeken aan Nederland ten aanzien van asielzoekers, maar ook rond verblijfs- en werkvergunningen voor arbeidsmigranten, en de rol van ngo’s. De slechte situatie bij de opvang van migranten in de barakken is daarbij ook aanleiding voor enkele vragen.
In een bredere context zijn er vragen over de medische samenwerking op de eilanden en over de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). De commissie wil weten waarom het niet is gelukt om afspraken te maken tussen de nieuwe ziekenhuizen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten over specialistische zorg, zodat meer patiënten en zorggelden binnen het Koninkrijk kunnen blijven. ,,Welke mogelijkheden ziet u om alsnog afspraken te maken over verdeling van specialistische medische zorg?”
Over de CBCS bestaan zorgen, blijkt uit de vragen. De financiële stabiliteit op Curaçao en Sint Maarten zou mogelijk in gevaar komen en er zijn ook zorgen over politieke beïnvloeding bij de Centrale Bank. Daarbij worden ook vragen gesteld over de rol van De Nederlandsche Bank (DNB) in het beleid bij de CBCS. ,,Is Nederland in het kader van het Koninkrijk mede verantwoordelijk voor het goed functioneren van de CBCS?”

 

 

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.