Caritas en de minister van Justitie werken plan uit
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Justitie Quincy Girigorie (PAR) en Franklin Girigori van de rooms-katholieke organisatie Caritas zijn in vergaande onderhandeling om zo snel mogelijk elf Venezolaanse vluchtelingen vrij te kunnen krijgen uit de strafgevangenis SDKK en hun elders onderdak te bieden. De minister schrijft hierover op zijn Facebookpagina en dit wordt bevestigd door Girigori.

venezolanenHij legt uit: ,,De minister heeft Caritas en Human Rights Caribbean officieel verzocht om hem bij te staan in het proces van de Venezolaanse asielzoekers. Caritas is gevraagd te zoeken naar huisvesting en garantstellers. De eerste stappen die nu ondernomen worden, zijn het zoeken naar personen die garant willen staan voor de Venezolanen en hen in huis willen opnemen. Er wordt per geval nagegaan wat nodig is. Soms gaat het om familie of vrienden waar de Venezolanen terechtkunnen en is financiële hulp vanuit Caritas niet nodig, in andere gevallen moet er mogelijk bijgesprongen worden. Daarom wordt nu ook eerst intern binnen Caritas nagegaan wat de financiële mogelijkheden zijn en zijn andere internationale organisaties om hulp gevraagd zoals de organisatie Living Waters die volgende week op het eiland is. Daarnaast is er een samenwerkingsplatform op Curaçao met niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), maar ook met onder andere de Venezolaanse belangenorganisatie Venex, Human Rights Defense Curaçao, Famia Plania, het Rode Kruis en Unidat di Bario.”
Girigori verder: ,,We hebben nu verschillende malen samengezeten om te spreken over de spelregels waar we ons aan moeten houden. Er wordt samengewerkt met de politie die ons nu een lijst gegeven heeft van elf personen, inclusief de twee vrouwen waarvoor afgelopen week een rechtszaak diende. De processen duren soms lang, want de mensen zijn hun paspoort kwijt en we moeten ook nagaan of hun verhaal klopt, of sommigen van hen inderdaad gevaar lopen voor eigen leven als zij naar Venezuela teruggestuurd worden. Wij zoeken naar huisvesting en houden hier een intake over met de aanbieders, maar de politie controleert ook of de huisvesting adequaat is. Zo wordt onderzocht of de persoon die garant staat solvabel is en over voldoende middelen beschikt voor huisvesting, voeding en medische kosten. Ook moet de garantsteller te allen tijde beschikbaar zijn en het nodige toezicht kunnen uitoefenen op de ongedocumenteerde die zich om de week moet melden bij de autoriteiten. Er wordt een contract ondertekend tussen Caritas en de garantsteller. Per geval wordt nagegaan wat er extra nodig is, ook aan kostendekking, en daarvoor wordt ook naar internationale organisaties gekeken. We moeten dus ook alles zo goed mogelijk documenteren zodat we gegevens en feiten op papier hebben. Niet alleen voor buitenlandse organisaties, maar ook voor de minister van Justitie.”
De Caritas-vertegenwoordiger legt uit dat nu gewerkt gaat worden aan de garantstellers en huisvesting en dat er volgens het aanbod gewerkt gaat worden. Dat wil zeggen dat na elk aanbod en onderzoek een persoon uit de gevangenis gehaald kan worden. De optie om de illegalen in één onderkomen onder te brengen, bijvoorbeeld een leegstaande school, zou een ideale oplossing zijn, maar vergt nogal wat organisatie en dat duurt volgens Girigori te lang om de nood van nu de lenigen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.