Klap voor kabinet
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Bijna een jaar nadat Steven Martina (MAN) zijn ontslag als minister van Economische Ontwikkeling indiende, kreeg het kabinet-Rhuggenaath gisteren nog een klap te verduren toen minister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) hetzelfde deed.

alcalawalleNet als Martina, wordt Alcalá-Wallé ervan verdacht de Wet integriteit (kandidaat)ministers, beter bekend als de ‘Screeningswet’, te hebben overtreden. Vorig jaar werd bekend dat Alcalá-Wallé tijdens haar ministerschap nog stond ingeschreven bij een nv en een stichting. De minister gaf zelf meteen aan dat beide instanties slapende zijn en dat er geen activiteiten voor worden uitgevoerd.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangekondigd een strafrechtelijk onderzoek tegen haar te beginnen. Tijdens een met spoed belegde persconferentie maakte Alcalá-Wallé, omringd door de overige ministers en Statenleden van PAR, haar beslissing om in afwachting van de uitkomst van het onderzoek terug te treden, bekend.
Premier Eugene Rhuggenaath vertelde gisterochtend te zijn gebeld door procureur-generaal (PG) Roger Bos, die de minister-president mededeelde dat een burger in oktober 2019 een aangifte had ingediend tegen minister Alcalá-Wallé. ,,Na deze aangifte werd een feitenonderzoek ingesteld dat afgelopen week is afgerond. Vrijdag heeft het Openbaar Ministerie besloten de minister strafrechtelijk te vervolgen”, aldus Rhuggenaath. Alcalá-Wallé werd zelf ook gisterochtend middels een telefoontje op de hoogte gesteld van het besluit tot strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie (OM). ,,Daarna heeft Marilyn vrij snel - zoals verwacht wordt van de PAR en van een minister die integriteit hoog in het vaandel hebben staan - haar ontslag ingediend bij de gouverneur om zo de nodige ruimte te bieden aan het onderzoek dat nu plaats gaat vinden”, zo vervolgt de premier.
Na het ontslag van Alcalá-Wallé werd nog een bijeenkomst van de Raad van Ministers gehouden, waarbij werd besloten dat Rhuggenaath, die naast premier ook belast is met de portefeuille van Algemene Zaken, tijdelijk de post van OWCS zal overnemen. De premier benadrukte het woord ‘tijdelijk’. ,,We moeten kijken hoe lang het onderzoek gaat duren om te beslissen of we een vervanger gaan zoeken of dat Marilyn terugkeert. Ik heb er geen twijfels aan dat zij terug kán komen, maar dat is vooruitlopend op het onderzoek en uiteraard is er ook nog de vraag of zij dat zelf wil”, aldus de minister-president.
Rhuggenaath vertelde dat de PG heeft aangegeven het onderzoek tegen Alcalá-Wallé met spoed te zullen behandelen. ,,Maar uiteindelijk hebben we niet in de hand hoe lang dit gaat duren.” De premier stelde vertrouwen te hebben in de democratie en in het justitieel systeem en uitte de hoop ‘dat het recht zal zegevieren’. ,,Waar ik wel voor wil waarschuwen - en dat heeft de PG zelf ook al eerder gezegd - is dat het Openbaar Ministerie wordt misbruikt voor politieke doeleinden.”
Na het gedwongen aftreden van Steven Martina heeft de Raad van Ministers vorig jaar al besloten de Screeningswet aan een grondige evaluatie te onderwerpen en waar nodig aan te passen. Rhuggenaath stond hier gisteren weer bij stil en gaf aan dat het proces reeds is aangevangen en dat verschillende instanties hebben aangegeven dat de Screeningswet op bepaalde punten zal moeten worden aangepast. ,,PAR staat voor integriteit en de screening van ministers en hopelijk op een dag ook van Statenleden. Wel is het zo dat de wet het gestelde doel moet dienen.”
Alcalá-Wallé glimlachte en sprak na de woorden van de premier zelf kort de pers toe: ,,Ik wil de gemeenschap bedanken voor de tijd die ik als minister heb mogen dienen. Het is een moeilijke portefeuille met verschillende uitdagingen, maar ik heb het met veel liefde, animo, toewijding en lef gedaan en altijd naar eer en geweten. Ik ben gekomen om te dienen. En dienen zal ik tot de dood.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).