Alle ogen gericht op buitengewone ledenvergadering zondag
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het verzoek/voorstel om tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van ACU van komende zondag de leden te laten stemmen over het ontslag van de voltallige raad van toezicht (RvT) en het ontslag van de tijdelijke bestuursleden Curiel en Hanst is onuitvoerbaar.

acuDe stembiljetten kunnen niet tijdig meer worden geprint, maar vooral is het ontslag van de voltallige RvT in strijd met de wet en de statuten van ACU en niet in het belang van de algemeen spaar- en kredietcoöperatie. Bovendien wordt met het vrijwillig aftreden van de RvT-leden en van Curiel en Hanst, zoals aangekondigd, tegemoetgekomen aan de wens van de bestuursleden Calmes en Cijntje cum suis.
Voor de buitenstaander, maar zelfs voor de leden en insiders is het vaak niet meer te volgen. Maar binnen ACU is een strijd losgebarsten, die nu al tijden aanhoudt en mogelijk zondag tot een hoogtepunt komt.
Het gerecht heeft in het vonnis van 23 december 2019 - het betrof een tweede kort geding - bepaald dat de leden zich nogmaals moeten kunnen uitlaten over het ontslag van Davelaar (voormalig bestuursvoorzitter) en Kranwinkel.
Het (nieuwe) bestuur heeft de BALV van aanstaande zondag bijeengeroepen ter uitvoering van dit vonnis. Bekrachtiging van de ontslagbesluiten was het enige agendapunt, terwijl verkiezingen voor alle vacatures in de organen van ACU staan gepland voor eind maart 2020.
Intussen hebben de RvT-leden onder voorzitterschap van Isenia-Scope en de tijdelijke bestuursleden (Curiel en Hanst) besloten hun posities ter beschikking te stellen, zodat bij de eerstvolgende verkiezingen de leden kunnen bepalen welke samenstelling zij in het bestuur en de RvT willen.
Echter, zeer onlangs, namelijk op 17 januari, is een verzoek binnengekomen van de leden Calmes en Cijntje. Zij zijn tevens bestuurslid en hebben samen met Davelaar en Kranwinkel in de twee juridische procedures opgetreden tegen ACU en de RvT. Het verzoek houdt in dat aanvullende agendapunten worden bekendgemaakt en tijdens de BALV van komende zondag de leden stemmen over het ontslag van de voltallige RvT en het ontslag van Curiel en Hanst.
Ondanks de onuitvoerbaarheid zal zondag wel aan de leden worden gevraagd om te stemmen - naar deze krant heeft begrepen door handopsteking - over de wenselijkheid van een afzonderlijke BALV in de aanloop van de verkiezingen, waarin dan als agendapunt het ontslag van de RvT (ook al is dit juridisch problematisch en kan het leiden tot ingrijpen door toezichthouder de Centrale CBCS) en Curiel en Hanst.
In de editie van het Antilliaans Dagblad van gisteren plaatste de coöperatie een paginagrote advertentie met een uitleg van de ontstane situatie. Onder andere dat de leden van ACU zich op 21 juli 2019 hebben uitgesproken over de positie van de toenmalige bestuursleden van ACU. Met een grote meerderheid van de uitgebrachte stemmen is besloten tot het onmiddellijke ontslag van onder anderen voorzitter Davelaar en het bestuurslid Kranwinkel. Beiden hebben vervolgens samen met andere voormalige bestuursleden en met Calmes en Cijntje een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt om hun ontslagbesluiten ongedaan te krijgen.
Zoals gisteren bericht naar aanleiding van een persconferentie zou een en ander voor de Centrale Bank aanleiding kunnen zijn om bij ACU in te grijpen. Dat willen de RvT en de bestuursleden Curiel en Hanst voorkomen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).