Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Best Value Great Care nv, het voormalige leasebedrijf van Insel Air, heeft het eigen faillissement aangevraagd. insellDe regering van het Land Curaçao heeft hier als pandhouder met vruchtgebruik en stemrecht van 51 procent van de aandelen bij Landsbesluit mee ingestemd.
Insel Air International bv, opgericht in september 1993, werd eind februari 2019 in staat van faillissement verklaard nadat in maart 2017 surseance van betaling was verleend. Alle vliegtuigen die door Insel in de bedrijfsvoering gebruikt werden, werden geleased van een gelieerde partij, Best Value Great Care. Vanuit de leasemaatschappij werden de toestellen geleased aan Insel Air Aruba (met name de Fokker 70 en MD-vliegtuigen) en aan Insel Air International op Curaçao (vooral de Fokker 50-toestellen, die nog lange tijd - tot op het laatst - gebruikt zijn).
Dezelfde aandeelhouders van Insel Air zijn ook aandeelhouder in Best Value Great Care, met een Stichting Particulier Fonds (SPF) ertussen: Private Foundation Best Value Lease gevestigd aan de Dokweg.
Namens laatstgenoemde werd door bestuurder Marius van Noort en namens het Land Curaçao door minister van Financiën Kenneth Gijsbertha op 27 december 2019 besloten om het eigen faillissement aan te vragen van het leasebedrijf, ‘omdat de vennootschap in een toestand verkeert, te hebben opgehouden haar schulden te betalen’. Directeur Michiel van der Veur van Best Value Great Care werd gemachtigd om dit besluit ‘te effectueren’, waaronder het indienen van een verzoekschrift tot aangifte van eigen faillissement.
Dit verzoek is intussen ingediend. Het wachten is nu op een datum waarop het gerecht een beslissing neemt. Voordat het zover was, moest er eerst een Landsbesluit worden getekend door gouverneur Lucille George-Wout. Dit was nodig omdat het Land in verband met de ‘Loan and Share Pledge and Usefruct Agreement’ van januari 2017 - waarbij Insel Air een overbruggingskrediet van 33 miljoen gulden kreeg van de regering - houder is van het vruchtgebruik met stemrecht op de meerderheid van de aandelen. Daarmee is het Land tevens de begunstigde eigenaar (‘beneficial owner’) van Best Value Great Care.
Ten aanzien van Insel geldt dat deze vennootschap als één van negen ‘guarantors’ een hoofdelijke garantie afgegeven heeft voor schulden van de gelieerde vennootschap Best Value Great Care aan een bankenconsortium.
Het faillissement (van beide ondernemingen) is wrang - vooral voor de bijna 600 werknemers ten tijde van het surseance, waarvan er op de dag van het faillissement nog 96 personeelsleden over waren - omdat Insel International (Curaçao) nog altijd een bedrag van ongeveer 70 miljoen dollar uit Venezuela moet ontvangen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).