Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Bezint eer ge aan een algemene bestedingsbelasting begint.” Dat is de kern van het betoog van belastingexpert Julian Lopez Ramirez aan de overheid, het kabinet-Rhuggenaath (PAR/MAN/PIN) in het bijzonder.

F02 Bezint eer Julian Lopez Ramirez,,Het voorstel zoals het er nu ligt zal op geen enkele wijze bijdragen aan de economie en evenmin in de beoogde opbrengsten voor het Land voorzien.” Het kantoor van Lopez Ramirez, Deloitte Dutch Caribbean, organiseerde afgelopen week een seminar over de wijzigingen in de fiscale wetgeving op Curaçao, in Nederland en op Aruba ingaande 2020.
Tijdens het drukbezochte seminar in Renaissance Curaçao voerden drie sprekers het woord: naast Lopez Ramirez, partner van Deloitte, waren dat Arne Kattouw, director bij Deloitte en ook Peter Kavelaars, die of counsel bij Deloitte is en tevens hoogleraar fiscaal recht aan de University of Curaçao (UoC) en aan de Erasmus Universiteit.
Julian Lopez Ramirez ging als eerste spreker in op het huidige omzetbelastingstelsel en de impact daarvan op de lokale ondernemers. Hierbij kwam een viertal sectoren aan de orde, te weten: de handel, de dienstverlening, de industrie en de toeristische sector.
Vervolgens werd de aangekondigde algemene bestedingsbelasting (abb) - voor zover die bekend is - besproken. Hierbij werden in het bijzonder ‘enkele onvolkomenheden’ besproken, zoals hij het noemt, en de mogelijke gevolgen hiervan op het lokale bedrijfsleven. Tot slot werd per genoemde sector de mogelijke impact van de voorgenomen wetswijziging per 1 april aanstaande uiteengezet. De kern van zijn betoog was een oproep aan de overheid: ,,Bezint eer ge begint!”
Daarna nam Arne Kattouw het stokje over. Hij ging in op de verandering in de winstbelasting die met name een gevolg zijn van de initiatieven van de Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en de EU (Europese Unie) in het kader van de bestrijding van het ontwijken van belastingen.
,,Door de aanpassingen voldoet Curaçao aan de door die organisaties opgelegde verplichtingen en staat het niet meer op een grijze of zwarte lijst.” Kattouw ging eerst kort in op de regels zoals deze golden in de periode 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019, waarbij een volledige vrijstelling gold voor de winst op transacties met afnemers in het buitenland.
Vervolgens besprak hij de beoordeling van die wetgeving door de Oeso en de EU. De EU beoordeelde het eerder door de Oeso goedgekeurde systeem als een vorm van ‘ring fencing’, waarbij voordelen worden gegeven aan buitenlandse afnemers die worden onthouden aan binnenlandse afnemers. Tevens had de EU kritiek op het Curaçaose e-zonewinstbelastingtarief van 2 procent.
,,Naar aanleiding van deze kritiek moest Curaçao het nog zo kortgeleden gewijzigde winstbelastingstelsel opnieuw aanpassen, nu aan deze EU-eisen.” De hierop gebaseerde wijzigingen zijn per 1 januari 2020 in werking getreden. Kattouw: ,,De nieuwe wetgeving betekent met name een wijziging in de zogeheten territoriale wijze van winstberekening en het bereken van de vrij te stellen buitenlandse winst, de introductie van een laag tarief winstbelasting voor specifieke bedrijfsactiviteiten en strakkere voorwaarden aan de zogeheten reële aanwezigheid van rechtspersonen op Curaçao.” Deze wijzigingen werden door hem achtereenvolgens nader toegelicht.
Tot slot sprak na de pauze Peter Kavelaars. Hij stond eerst kort stil bij de nieuwe fiscale opleiding fiscaal recht die op de Curaçaose universiteit UoC van start is gegaan en gaf aan dat deze goed loopt. ,,Dit voorjaar vindt de visitatie plaats waarna, als alles in orde is, de opleiding formeel wordt geaccrediteerd.”

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.