Rhuggenaath: Voldaan aan afspraken met Nederland
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nederland heeft, bij monde van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops, Curaçao een bedrag toegezegd van 30 miljoen gulden in het kader van het Groeiakkoord.

F01 Cur kan 30 mln lenenDit wordt bevestigd door premier Eugene Rhuggenaath (PAR). De toezegging kwam nadat de voorgangscommissie een positief advies uitbracht in de voortgangsrapportage. ,,Het gaat om een eerste tranche van 30 miljoen van de 180 miljoen gulden die additioneel toegezegd is op wat er normaal geleend kan worden”, aldus Rhuggenaath tegenover deze krant. ,,De commissie heeft ook enkele aanbevelingen gedaan waar we al aan werken. Ondertussen gaat Nederland na hoe op effectieve wijze technische ondersteuning kan worden gegeven. Hierover zijn we nog in gesprek, om na te gaan hoe dit het meest soepel kan verlopen.”
De premier zat deze week om de tafel met minister Knops. ,,De implementatie van de Groeistrategie is versneld en er is voldaan aan de afspraken met Nederland. Er is een uitvoeringskader opgesteld zodat alle partijen op de hoogte zijn”, zo staat in een persbericht nader uitgelegd.
Deze uitleg staat enigszins haaks op wat Knops deze week tijdens een persconferentie zei, namelijk dat de uitvoering van het Groeiakkoord ‘niet snel genoeg’ gaat en dat tot nu toe weinig gebruik wordt gemaakt van toegezegde Nederlandse ‘kennis, kunde en expertise’.
De Groeistrategie gaat over herstructurering van het financieel beleid en het overheidsapparaat, economische groei en sociale ontwikkeling. ,,Op financieel gebied zijn al verschillende stappen genomen om de inkomsten te verhogen. Met betrekking tot het functioneren van het overheidsapparaat wordt gewerkt aan digitalisering en optimalisering van de salarisadministratie. Ook is het personeel dat eerder met pensioen zou willen een aanbod gedaan. Er zijn verder voorbereidingen getroffen voor het lanceren van een Government Academy waar ambtenaren bijgeschoold kunnen worden. Wat betreft de economische sector wordt aandacht besteed aan verdere ontwikkeling van de haven en de binnenstad. Ook worden mensen voorbereid op een baan in de toeristenindustrie. Tot slot beginnen in 2020 de eerste projecten in het kader van de Sociale Agenda, om zo sociale structuren te versterken en hulp te kunnen verlenen aan gezinnen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).