Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In verband met de problemen bij Girobank ligt er een voorstel om de ‘license fee’ (licentierechten) - nu nog 1 procent van alle internationale transacties - op te trekken.


F00License feeDat bevestigt premier Eugene Rhuggenaath, die er op wijst dat er eerst nog wel intern over het voorstel, en dus de voors en tegens, gesproken moet worden en er dus nog niets vaststaat.
De licentierechten zijn 1 procent van de waarde van de betalingen van ingezetenen aan niet-ingezetenen. Deze werd in 1996 geïntroduceerd ter vervanging van de ‘foreign exchange tax’ van 1,3 procent. Het bedrag wordt door banken in rekening gebracht bij rekeninghouders en andere klanten die hier gebruik van maken.
Overheidstransacties en betalingen voor importen en exporten van de vrije zone zijn vrijgesteld.
,,Er is een voorstel waar wij nog over moeten beraadslagen”, zegt de regeringsleider. ,,Het is onderdeel van een duurzame oplossing voor onze issues met Giro, waar ook de introductie van een depositogarantiestelsel deel van uitmaakt. De verhoging van de license fee is een manier om dit te financieren.”
Bij Landsbesluit van 13 december is op gezamenlijke voordracht van minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) en minister-president Rhuggenaath (PAR) de Adviescommissie financiële markten, bank- en verzekeringswezen ingesteld.
Deze krant vernam dat er sinds enige tijd sprake is van een op handen zijnde oplossing voor de Girobank - de exacte modaliteiten zijn nog niet bekend - met daarin een actieve rol van zowel het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) als de Curaçaose overheid.
Naar verluidt zou deze oplossing onder meer leiden tot een toename van de financiële blootstelling (‘exposure’) van de overheid ten opzichte van de Giro, en dat ter dekking daarvan de overheid voornemens is de license fee voor commerciële banken te verhogen. Exacte percentages zijn niet bekend, maar er zou sprake zijn van 1,7 procent of 1,9 procent.
Financiële experts laten weten dat een oplossing voor de Girobank inderdaad urgent is, niet in de laatste plaats voor het herstel van het vertrouwen in het financiële systeem. Overigens moet zo’n oplossing wel duurzaam zijn. Dat wil zeggen: het moet niet leiden tot een verschuiving van het probleem naar andere financiële instellingen.
Dit alles gezegd zijnde, zijn er wel enkele kanttekeningen te plaatsen bij een maatregel ter verhoging van de license fee.

 

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).