Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Het is van belang herstel en stabilisatie van de economie te bevorderen op de eilanden door toerisme-opleidingen te ontwikkelen, zo mogelijk samen met de andere landen.”

toerismeDit stellen de Ipko-delegaties van Nederland, Aruba en Curaçao in hun afsprakenlijst op onderwijsgebied. Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) werd afgelopen vrijdag afgesloten.
Het toerisme en de horeca zijn momenteel de grootste groeifactoren in de economie van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het is dan ook van belang hier extra aandacht aan te besteden. Volgens de delegaties is het wenselijk dat jongeren een gecombineerde publieke horeca/toerisme-vakopleiding - deels - in het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen volgen. De regeringen worden daarom opgeroepen samen te werken met de hotel- en toerismeopleidingen in Nederland om dit te realiseren.
Verder is gesproken over de staatsexamens. In de afsprakenlijst worden de regeringen van de landen opgeroepen de toegankelijkheid van deze examens voor inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat leerlingen die onder het Nederlandse systeem vallen de staatsexamens kunnen afleggen op Aruba, Curaçao of Sint Maarten zelf. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.
In de werkgroep ‘SDG People’ is daarnaast, in het kader van het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s), afgesproken dat er beter inzicht moet komen in het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen. De Centrale Bureaus voor de Statistiek (CBS) van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland (BES-eilanden) zullen via de regeringen worden verzocht een standaardisatie te maken om cijfers over armoede en effectieve armoedebestrijding in kaart te brengen. Tot slot is het volgens de werkgroep belangrijk de energieopwekking te diversifiëren. ,,Het ene land is hierin verder dan het andere en de potentiële bronnen lopen uiteen; dat biedt mogelijkheden om elkaar bij te staan. Zo is de zon op de eilanden een grote bron van duurzame energie, deze wordt benut maar deze benutting kan nog sterk groeien.”

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.