Barakken pas over anderhalf jaar gereed
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) zijn 100 plaatsen nodig om de vreemdelingenbewaring adequaat vorm te geven. Dat is berekend in het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) en beschreven in de afsprakenlijst die gisteren is gepresenteerd.
sdkkDe Ipko-deelnemers brachten donderdag een bezoek aan de gevangenis en constateerden dat de compartimentering - de grote zalen worden omgebouwd tot afzonderlijke cellen waarin twee tot vier personen kunnen worden ondergebracht - op dit moment voor de helft is gerealiseerd voor wat betreft het mannendeel. De andere helft en het realiseren van de vernieuwde bewaring voor vrouwen en gezinnen volgt binnen circa 1,5 jaar. ,,Het totaal aan beschikbare plaatsen bedraagt dan 70, dat is voldoende voor 2.000 behandelingen per jaar”, aldus de afsprakenlijst. Hierin wordt verder vastgesteld: ,,Op dit moment is de capaciteit 44 plekken en deze capaciteit zal binnen anderhalf jaar worden uitgebouwd naar 70 plaatsen. De instroom is echter niet gelijkmatig, soms zijn er pieken in de vreemdelingenbewaring en wordt er ook gebruikgemaakt van andere oplossingen zoals bewaring op andere locaties en gebruikmaking van detentieplaatsen. Minderjarigen worden in beginsel onder toezicht geplaatst.”
In het verslag staat verder dat de illegale binnenkomst van Venezolanen in de laatste vijf jaar is toegenomen. Ook hun betrokkenheid in de criminaliteit zou zijn gegroeid. Het aantal op Curaçao gedetineerde vreemdelingen per jaar groeide tussen 2015 en 2017 van 715 naar 1.532 personen. Deels door de grenssluiting met Venezuela daalde dit aantal in 2018 naar 1.056. Hiervan zijn 625 man en 431 vrouw. Zo’n 15 procent van hen wordt bij de overtocht per boot onderschept door de kustwacht. Vreemdelingen die zijn gedetineerd, worden in beginsel zo snel mogelijk teruggestuurd. Het streven is dit binnen twee weken te doen. ,,Venezuela werkt daar in beginsel aan mee. Niettemin is verwijdering soms moeilijk door het ontbreken van de juiste documentatie zoals een geldig paspoort. In 2018 voerden Venezolanen de ranglijst aan van verwijderde migranten: in totaal 824 personen.”
De Ipko-delegaties zijn in de gelegenheid gesteld om de vreemdelingenbarakken te bezoeken. Daar zijn op dit moment zeven Venezolaanse mannen in bewaring gesteld die een beroep hebben gedaan op artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Artikel 3 EVRM verbiedt uitzetting naar een land waar een persoon een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. De delegatie krijgt de gelegenheid met de Venezolanen te spreken over de situatie waarin zij verkeren, het verblijf in de barakken, de stand van zaken in hun procedure en de juridische bijstand die zij al dan niet ontvangen. Met de drie vrouwen die in detentie zaten is niet gesproken vanwege tijdsgebrek; die zitten in het vrouwengedeelte van het Huis van Bewaring.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.