Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Ruim twee maanden nadat voormalig minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina (MAN) weer werd voorgedragen voor de post, is er nog steeds geen duidelijkheid over zijn screening.

Steven Martina ministerDe voormalig minister van Economische Ontwikkeling moest eerder opstappen omdat er een strafrechtelijk onderzoek tegen hem liep. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft later het onderzoek tegen Martina voorwaardelijk geseponeerd, waarna politieke partij Kòrsou di Nos Tur (KdNT), die in eerste instantie aangifte had gedaan tegen Martina, een beroep deed op artikel 15 van het Wetboek van Strafvordering om het OM alsnog tot onderzoek te dwingen. Het beklag van KdNT werd op 22 oktober door het Hof afgewezen, waarmee het proces tegen Martina ten einde leek. Daarop besloot de MAN unaniem om Martina weer voor te dragen als minister van Economische Ontwikkeling. Dit gebeurde begin november 2019.
Sindsdien is het stil rondom de screening van de voormalige bewindsman. Op 10 december 2019 laat Martina weten dat hij ‘ervan uitgaat dat het screeningsproces zijn gangetje gaat’. ,,De periode die nodig is voor een screeningsprocedure is nog niet verlopen.” Daarna verwijst de voormalige minister naar de formateur. ..Ik kan geen andere reactie geven behalve dat er rustig moet worden gewacht tot het proces wordt afgerond.” Op een follow-upvraag van deze krant bleef een reactie van Martina gisteren uit.
Premier Eugene Rhuggenaath die als formateur fungeert, liet eerder weten geen commentaar te kunnen geven en uitte de wens dat het proces snel kan worden afgerond. Gisteren gaf hij aan dat er geen nieuws is, maar dat dit mogelijk volgende week wel het geval is.
Tijdens de afwezigheid van Martina heeft minister Kenneth Gijsbertha van Financiën de post in eerste instantie waargenomen en werd Giselle Mc William eind augustus - op dat moment nog Statenlid namens de MAN - beëdigd tot minister van Economische Ontwikkeling. Als Martina terugkeert naar het ministerschap, gaat Mc William terug naar de Staten en neemt Yves Schoop - die sindsdien als Statenlid is beëdigd - afscheid van het parlement.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).