Personeel raffinaderij meldt zich massaal bij CRU/RdK
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ex-medewerkers van Refineria Isla lijken massaal gehoor te geven aan het advies van de Isla-vakbonden om zich te melden bij Curaçao Refinery Utilities (CRU). Van de om en nabij 900 werknemers hadden er zich gisteren ‘al ongeveer 475 geregistreerd’.
islaDat blijkt uit het antwoord van interim-directeur Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy van Refineria di Kòrsou (RdK) op de vraag van deze krant hoeveel personen zich hebben ingeschreven om in dienst te treden bij CRU tijdens de transitieperiode. CRU valt onder overheids-nv RdK en levert perslucht, gedistilleerd water, stroom en stoom aan de raffinaderij en elektriciteit aan Aqualectra. Alle werknemers die tot 31 december in dienst waren van Refineria Isla Curaçao, dochterbedrijf van PdVSA, kunnen hun werk voortzetten in dienst van CRU. De arbeidsovereenkomst geldt tot 30 juni 2020, tenzij Klesch Group al vóór die tijd een contract aanbiedt.
Ruim de helft van de werknemers bij de raffinaderij en olieterminal Bullenbaai had zich dus gisterochtend al gemeld. Zondag leken de Isla-medewerkers zich nog als een blok achter hun Venezolaanse werkgever te scharen. ,,Het voorstel van de regering is unaniem afgekeurd door onze leden”, zei vicevoorzitter Dennis Daal van vakbond PWFC na de ledenvergadering die avond over Plan B, waarbij overheids-nv RdK de exploitatie tijdelijk overneemt. Het personeel eist op dat moment nog dat Refineria Isla/PdVSA een jaar langer aanblijft.
Maar inmiddels lijkt de strijdbijl begraven en zijn de bonden overstag. In een brief van 31 december van PWFC en Apri aan hun leden luidt de aanbeveling van de twee Isla-vakbonden aan niet alleen de leden maar alle werknemers om zich te melden bij RdK en CRU.
,,Na de beslissing van de regering hebben we geen andere keuze. Elke werknemer van de raffinaderij die zijn baan wil voortzetten, moet zich de komende dagen registeren om vervolgens een arbeidscontract te tekenen met RdK/CRU.” De bonden wijzen er in de brief op dat werknemers, voordat zij hun handtekening zetten onder een nieuw contract, eerst een beëindigingsovereenkomst met Refineria Isla moeten ondertekenen. ,,Dit om te voorkomen dat het recht om cessantia te ontvangen, waar al afspraken over zijn gemaakt, verloren gaat.”
RdK benadrukt in een persbericht dat Refineria Isla verantwoordelijk blijft voor de uitbetaling van cessantia en achterstallige beloningen. De werknemers zullen in dienst van CRU hetzelfde salaris ontvangen als bij Isla. Sinds 1 januari kunnen zij ook weer naar de medische dienst bij de raffinaderij.
,,CRU zal de werknemers in dienst nemen voor de exploitatie, het onderhoud en gebruik van de faciliteiten, uitsluitend in verband met de distributie van brandstof voor de lokale markt.”
Een deel van het personeel zal tijdens het transitieproces in dienst blijven van Refineria Isla. ,,Zij behouden het recht om te solliciteren bij RdK/CRU nadat hun werk bij Isla stopt”, aldus de vakbonden in de brief aan hun leden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).