Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In verband met de manifestatie vanochtend op het Wilhelminaplein en mogelijke demonstraties gelden regels om de openbare orde te handhaven en de veiligheid te garanderen.

F01 Politie maatregelenDat laat het Korps Politie Curaçao (KPC) weten via een persbericht. De politie neemt ook extra voorzorgsmaatregelen op en rond de terreinen van de raffinaderij en bij Bullenbaai. Dit omdat in het verleden tijdens demonstraties verschillende overtredingen werden begaan, zoals het blokkeren van de toegang tot de installaties. Bij de hoofdingangen van de installaties van Refineria Isla geldt een samenscholingsverbod en mogen maximaal vier mensen tegelijk aanwezig zijn. Hetzelfde geldt voor openbare ruimtes en wegen van of richting utiliteitsbedrijven en overheidsgebouwen. Voertuigen mogen de vrije doorgang niet belemmeren bij de in- en uitgangen van de raffinaderij. Toegang tot de terreinen van Isla en Bullenbaai is alleen mogelijk met een autorisatie.
Voorafgaande, tijdens en na de manifestatie op het Wilhelminaplein zal de politie geen enkele vorm van bedreiging of intimidatie van personen en instanties tolereren. Dat betekent dat ook het bedekken van het gezicht of dragen van een masker en andere middelen waardoor iemands gezicht niet is te zien, verboden is. Zowel fysiek als verbaal geweld is niet toegestaan, maar ook het uitlokken van geweld niet. De politie en andere hulpverlenende instanties mogen niet worden belemmerd bij het uitoefenen van hun taken.
Agenten zullen direct optreden tegen demonstranten die de weg blokkeren of juist afzettingen van de politie en diensten die onder KPC vallen kapot maken. Opzettelijke brandstichting, vernielingen of andere overtredingen worden niet getolereerd. Ook is het vandaag verboden om vuurwerk af te steken in de binnenstad en met name op het Brionplein en Wilhelminaplein en omgeving.
KPC zegt begrip te hebben voor de situatie en leeft mee met diegenen die vechten voor het behoud van hun inkomen, ‘maar deze strijd mag nooit en te nimmer de openbare orde verstoren, noch de veiligheid van zowel de demonstranten zelf als diegenen die niets met de manifestatie te maken hebben’.
De politie roept op actie te voeren op een gecontroleerde manier en vraagt eenieder zijn verantwoordelijkheid te nemen en de instructies van de autoriteiten direct op te volgen.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.