Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tussen januari en oktober 2019 is door het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) voor meer personen de ontslagaanvraag toegewezen dan in dezelfde periode een jaar geleden, te weten 405 tegenover 228.

F03 405 ontslagen DUSHI In totaal werd in 2019 in de periode januari tot en met oktober voor 791 personen een ontslagverzoek ingediend, terwijl dit in 2018 in deze periode om 372 personen ging.
Opvallend is overigens dat het aantal bedrijven en instanties dat een ontslagaanvraag indiende in 2018 wel groter is dan in 2019, te weten 179 tegenover 143.
Deze gegevens van SOAW zijn naar de Staten gestuurd in antwoord op vragen van Rennox Calmes (PIN). Overigens blijkt uit de cijfers van 2019 dat er nog onduidelijkheid is over het al dan niet toewijzen van het ontslag van 334 personen (42 procent). In 2019 is de reden voor het ontslag bij 57 personen bedrijfseconomisch. In 22 gevallen gaat het om een verstoorde arbeidsrelatie, in 34 gevallen om langdurige ziekte en bij 12 personen om het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Als deze cijfers opgeteld worden, gaat het hier in totaal om 153 ontslagen, verre dus van de in totaal 791 personen voor wie ontslag is aangevraagd en verre ook van de 405 personen voor wie het ontslag is toegewezen. Er mist dus over ten minste 252 personen die wél ontslagen zijn een ontslagreden. Het een en ander zal te maken hebben met de verwerkingsprocedure, want onderaan de tabellen staat: ,,Verder zijn er een totaal 12 ontslagaanvragen van de periode van januari tot en met begin april 2019 die niet klaar/afgeschreven staan in de Excel-sheet. Ook zijn er 16 ontslagverzoeken die momenteel in behandeling zijn. Deze verzoeken zijn gedaan in de periode augustus tot en met oktober 2019.”
Uit de gegevens blijkt ook dat ‘de registratie van 2018 niet helemaal compleet is’. ,,Er zijn 34 ontslagaanvragen niet ingevoerd”, aldus een opmerking onderaan de tabellen.
Opvallend is dat in 2018 de meeste personen ontslag is aangezegd vanwege langdurige ziekte (70 personen). Voor 33 personen is ontslag aangevraagd vanwege bedrijfseconomische redenen, bij 24 personen ging het om een verstoorde arbeidsrelatie en bij 5 personen ging het om het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Er is in totaal bij 132 van de 228 ontslagen personen een ontslagreden aangegeven. Bij 27 procent van de personen voor wie ontslag is aangevraagd is het niet duidelijk of dit ontslag al dan niet is toegekend.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.