Hogere groei toerisme en latere invoering abb leidt tot minder krimp
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank CBCS blijkt - volgens de meest recente projecties - toch iets minder somber over Curaçao; uit de jongste schattingen blijkt dat het reële bruto binnenlands product (bbp) dit jaar met 1,9 procent krimpt (en niet 2,2 procent) en voor volgend jaar rekent de CBCS met -2,3 procent groei (in plaats van de eerder verwachte -3,5 procent).
cbcsOp dezelfde dag dat het Antilliaans Dagblad berichtte over de Outlook 2019 en 2020 van de CBCS, zoals nog zeer onlangs gepubliceerd op de website van de Centrale Bank in het kader van het eerste kwartaalverslag 2019, bracht de CBCS de ‘Economische Ontwikkelingen in 2019 en Vooruitzichten voor 2020’ uit. Het valt deze krant op dat er aanzienlijke verschillen zijn.
,,Het verschil is dat wij de projectie van het QB 2019-I eind september 2019 hebben gedaan en de projectie in het document ‘Economische Ontwikkelingen in 2019 en Vooruitzichten voor 2020’ begin december hebben gedaan”, antwoordt de CBCS op vragen van de redactie.
Ten aanzien van 2019: ,,De september-projectie kijkt alleen naar de realisatie over het eerste kwartaal terwijl de december-projectie de realisatie over de eerste zes maanden meeneemt. De groei van het toerisme over de eerste zes maanden is hoger dan we in september hebben voorspeld.”
En over het verschil van de 2020-projectie: ,,Het voornaamste verschil ligt in de invoering van de algemene bestedingsbelasting (abb). In de september-projectie gingen wij uit van de invoering per 1 januari 2020 en in de december-projectie per 1 april 2020. Ook gaan we in de december-projectie uit van een hogere groei in het toerisme.”
Al met al houdt dit in dat de verwachtingen iets minder negatief zijn, hoewel nog altijd wel behoorlijke krimp in beide jaren. Voor het nieuwe jaar is een en ander afhankelijk van de Isla-raffinaderij. Blijft deze open na 31 december dan wordt gerekend met -2,3 procent bbp. Indien de raffinaderij op 1 januari 2020 sluit, zal de economie echter een sterkere krimp van 5,2 procent registreren.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).