Van onze correspondent
Willemstad/Kralendijk - Onder leiding van een onderzoeker van de California Academy of Science zijn in 2004 en 2005 de spinachtigen op Aruba, Bonaire en Curaçao (ABC) gecatalogiseerd en zijn er vijfentwintig nieuwe soorten ontdekt die nog niet eerder zijn beschreven en twintig soorten die geheel nieuw waren voor de wetenschap.

F13 Spinachtigen Oversteegen De HasethDit heeft de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) bekendgemaakt. Het is de eerste studie naar spinachtigen (Arachnida) in meer dan honderd jaar. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in de Caribbean Journal of Science. Het begrijpen van de lokale Arachnida-populatie is volgens de onderzoekers belangrijk omdat ze een essentieel onderdeel van het ecosysteem vormen. DCNA: ,,Spinachtigen spelen een belangrijke rol binnen de ecosystemen van de ABC-eilanden. Hoewel ze vaak als een pest worden gezien, zijn deze soorten juist essentieel voor het beheersen van insectenpopulaties. Ondanks het grote belang van deze soorten is het verrassend dat er slechts één wetenschappelijke studie uit 1887 was die deze soorten op de ABC-eilanden heeft gedocumenteerd. Sindsdien zijn er verschillende artikelen geschreven over specifieke soorten, maar er zijn geen studies geweest die de gehele Arachnida-populatie hebben beschreven.”
Voor een update van de studie uit 1887 verzamelde een onderzoeksgroep vanaf november 2004 gedurende drie maanden spinachtigen op Bonaire en Curaçao. ,,De spinachtigen op Aruba werden verzameld tijdens twee dagen in oktober 2004. De insecten werden verzameld in zowel een stedelijke als natuurlijke omgeving (habitat). Het doel van de studie was soorten uit verschillende habitats te verzamelen om zodoende een gevarieerde representatie van de op de eilanden aanwezige soorten te vangen. Uiteindelijk werden er meer dan 750 spinnen, schorpioenen, zweepspinnen en bastaardschorpioenen verzameld en geïdentificeerd. Van deze soorten waren er vijfentwintig niet eerder beschreven op de ABC-eilanden en twintig soorten waren zelfs geheel nieuw voor de wetenschap.”
Bonaire en Curaçao zijn door een diepe oceaangeul van het Zuid-Amerikaanse vasteland gescheiden maar Aruba is verbonden met het Zuid-Amerikaanse continent. Planten- en diersoorten op het eiland kunnen daardoor nauw verbonden zijn met de Zuid-Amerikaanse soorten doordat Aruba verbonden tijdens de laatste glaciale daling van de zeespiegel, bijna twintigduizend jaar geleden. ,,Hoewel het moeilijk is conclusies te trekken omdat er slechts twee dagen tijd was om op Aruba insecten te verzamelen, vond deze studie niet veel overlap met de soorten die op Curaçao en Bonaire zijn gevonden”, zo stelt DCNA.
Op alle drie de eilanden werden meer exemplaren verzameld in natuurlijke gebieden dan in de stedelijke gebieden. Curaçao had het grootste aantal gedocumenteerde soorten. In het algemeen werd verwacht dat Curaçao een meer divers ecosysteem zou hebben omdat het eiland meer gevarieerde vegetatietypen en plantensoorten heeft, grotere hoogteverschillen, meer jaarlijkse regenval en minder aantasting van de habitats dan Bonaire.
DCNA: ,,Het biologisch onderzoeksstation Carmabi op Curaçao ving een bodemjachtspin met de wetenschappelijke naam Australoechemus Celer, een soort waarvan eerder alleen bekend was dat deze op de Kaapverdische eilanden voorkwam. De oorsprong van deze soort is onduidelijk. Het kan zijn dat hij een inheemse soort vertegenwoordigt die mogelijk lang geleden is geïntroduceerd toen slaven op Kaapverdië werden gehouden voordat ze naar Curaçao werden verscheept. Spinachtigen spelen een zeer belangrijke rol in hun omgeving en om hen te beschermen, is het goed te weten welke soorten op elk eiland aanwezig zijn. De studie is een belangrijke start voor het bijwerken van de database voor spinachtigen, maar er is meer onderzoek nodig. Daarnaast is het interessant te ontdekken welke nieuwe soorten er nog gevonden worden en welke verbindingen met andere eilanden kunnen worden gemaakt gezien de rijke geschiedenis van elk eiland.”
Er is een mogelijkheid om melding te maken van waargenomen spinnen via DutchCaribbean.Observation.org.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.