Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Financieel-economisch directeur José Jardim fungeert momenteel als waarnemend president van de Centrale Bank CBCS. Dat bevestigt de voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) Etienne Ys desgevraagd.

jardimInterim-president Bob Traa, die na zijn aanstelling door de RvC medio 2019, onlangs vroegtijdig zijn ontslag indiende, nam afgelopen vrijdag afscheid. Hoewel zijn contract nog tot en met eind dit jaar loopt, was 20 december zijn laatste werkdag.
Ook directeur-secretaris Leila Matroos-Lasten, die eerder - vóór de aanstelling van Traa - optrad als president ad interim, is met vakantie. Aldus president-commissaris Ys. Daardoor is er momenteel één lid van de raad van bestuur (RvB) van de CBCS aanwezig en dat is Jardim. Ook voorheen, toen Matroos-Lasten interim was, trad Jardim op als waarnemer van de Centrale Bank-president.
Deze situatie geldt in principe tot en met 31 december. Ys tegenover het Antilliaans Dagblad: ,,Traa wijst zijn waarnemer aan tot 31 december. Daarna kan de RvC beslissen.” Of dat eerste is gebeurd, kan echter niet worden bevestigd.
Het Centrale Bankstatuut meldt in artikel 19 lid 5: ,,Bij afwezigheid of ontstentenis van de president wordt diens functie waargenomen door de directeur, die daartoe door de president wordt aangewezen, bij gebreke waarvan deze aanwijzing geschiedt door de voorzitter van de raad van commissarissen”.
Het is dus RvC-voorzitter Ys die hierover beslist, wellicht na overleg hierover met de overige zes RvC-leden, waarvan er drie zijn voorgedragen namens Curaçao en drie namens Sint Maarten.
Het zal nog even duren voordat een nieuwe president (ad interim) kan worden aangesteld, gezien de werving, de vereiste screening en de instemming van de landen. Daardoor zijn er de komende tijd vanuit de CBCS slechts twee kandidaten voor het president-waarnemerschap: Matroos-Lasten en Jardim.
Eerstgenoemde kreeg het afgelopen jaar te kampen met de ‘kwestie-Neysa’, waarvoor zij een formele waarschuwing als sanctie kreeg opgelegd omdat de RvC had vastgesteld dat sprake is geweest van schending van de geheimhoudingsplicht door Matroos-Lasten. Bovendien werd door gedupeerde aangifte gedaan tegen de directeur-secretaris, in verband waarmee het Openbaar Ministerie een feitenonderzoek instelde.
Over dit feitenonderzoek door het OM, dat in het kader van de onafhankelijkheid is overgedragen aan de Landsrecherche op Aruba onder aansturing van de procureur-generaal van Aruba, is nog niets bekendgemaakt. Matroos-Lasten geldt niet als verdachte. Mocht op zeker moment blijken dat dit wel het geval is, dan kan naar het oordeel van de RvC het directielid van de CBCS niet langer aanblijven en zal de voorlopige sanctie naar alle waarschijnlijkheid worden aangepast.
Matroos-Lasten en Jardim werden twee jaar geleden, in november 2017, beiden aangesteld in de raad van bestuur van de Centrale Bank. Jardim kwam publiekelijk vooral in beeld als degene die door middel van de noodregeling in juli 2018 de strijd aanbond tegen de Amerikaanse Ennia-eigenaar Hushang Ansary, die grote hoeveelheden geld aan het verzekeringsbedrijf heeft onttrokken. Ook is Jardim na het vertrek van Traa belast met de noodregeling bij Girobank, in december 2013 ingesteld, en de ‘gecontroleerde afwikkeling’ waartoe nu is besloten.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).