Isla-top nog argwanend: Poging tot manipulatie
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Rust scheppen, dat is de belangrijkste overweging van Refineria di Kòrsou (RdK) met het jongste aanbod aan Refineria Isla, dochterbedrijf van PdVSA.

F03 RdK wil rust scheppen,,Zeker nu Isla geen toegang heeft tot de Giro-gelden, leek het RdK belangrijk om de afwikkeling van vorderingen te scheiden van een eventuele exploitatie of transitie in 2020”, zegt interim-directeur Marcelino de Lannoy desgevraagd in een toelichting op de brief die vrijdag werd uitgestuurd naar de vakbonden en Isla-directie.
,,Het publiek mag weten dat PdVSA in staat is te voldoen zonder een transitieovereenkomst en zonder de beschikking te hebben over Giro-gelden. Dat moet rust scheppen.” Aldus De Lannoy.
Bij de top van Refineria Isla Curaçao, de werkmaatschappij waarmee Petróleos de Venezuela (PdVSA) tot 31 december aanstaande de raffinaderij exploiteert met de bedoeling dit in een nader in te vullen transitieperiode in 2020 af te bouwen, komt dit aanbod vooralsnog iets anders over.
Als om een reactie wordt gevraagd, zegt woordvoerder Earl Balborda mede namens directeur Vanessa Flores: ,,Een brief gericht aan de Isla en de vakbonden die al direct in de media verschijnt is een duidelijke poging om te manipuleren. Refineria Isla praat en onderhandelt niet via de media met RdK of andere partijen.”
Deze krant berichtte zaterdag dat overheids-nv RdK de Isla-bonden PWFC en Apri een belangrijke handreiking heeft gedaan door de betalingen die zij in het kader van de afvloeiingsregeling met PdVSA zijn overeengekomen op zich te nemen en dit in natura met de Venezolaanse staatsoliemaatschappij te verrekenen.
Met het aanbod wordt een obstakel weggenomen om de afvloeiingsregeling voor de circa duizend werknemers ook ten uitvoer te brengen. De Lannoy geeft in zijn schrijven aan dat dit in principe niet de verantwoordelijkheid is van de RdK, die eigenaar is maar niet de operator van de raffinaderij, echter ‘in het belang van de werknemers en de gemeenschap als geheel zijn wij altijd bereid te helpen’.
Eén en ander is mogelijk in verband met de van Ofac (Office of Foreign Assets Control in Washington) verkregen uitbreiding van de vrijwaring van de Amerikaanse sancties tegen Venezuela. De Lannoy legt uit: ,,De license van 22 november is geschreven in het licht van een ‘winding down’ van PdVSA op Curaçao. Wij hebben dit aanvankelijk proberen in te vullen in een ‘Transition and Winding Down Agreement’, waarin alle nog uitstaande lokale vorderingen konden worden verrekend in een transitieovereenkomst die in 2020 zou plaatsvinden. Maar niet alle uitstaande vorderingen hoeven afhankelijk te zijn van een verlengde operatie of transitie.”
Het is niet exact duidelijk hoeveel werknemers Isla op dit moment nog telt. De woordvoerder laat de vraag hierover onbeantwoord. Begin 2019 ging het volgens Refineria Isla om 1.025 personeelsleden met een vast dienstverband. Voor hen bereikten de bonden PWFC (werklieden) en Apri (stafmedewerkers) met PdVSA in Caracas een akkoord over een afvloeiingsregeling. Het is niet duidelijk hoeveel geld hiermee is gemoeid.
De bevriezing van de Isla-gelden bij Girobank boven de 10.000 gulden hoeft met het aanbod van RdK geen roet in het eten te gooien. Uit de brief van RdK kan worden opgemaakt dat deze overheids-nv bereid is bij te springen, waardoor het Isla-personeel niets tekort hoeft worden gedaan; RdK wil dan van PdVSA petroleum of petroleumproducten ontvangen, om deze vervolgens te commercialiseren en de opbrengsten hieruit - op aangeven van de bonden PWFC en Apri - aan de werknemers uit te keren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).