Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) heeft de Isla-bonden gisteren een belangrijke handreiking gedaan door de betalingen die zij in het kader van de afvloeiingsregeling met PdVSA zijn overeengekomen op zich te nemen en dit in natura met de Venezolaanse staatsoliemaatschappij te verrekenen.

PdVSADit kan worden afgeleid uit een brief van interim-directeur van RdK Marcelino de Lannoy, aan de vakbondsleiders van PWFC (werklieden raffinaderij) en Apri (stafpersoneel). Het schrijven is ook gericht aan directeur Vanessa de las Nieves Flores Oisani van Refineria Isla Curaçao, dochter van Petróleos de Venezuela.
Met het aanbod van RdK wordt een obstakel weggenomen om de afvloeiingsregeling voor de circa duizend werknemers ten uitvoer te brengen. De Lannoy geeft aan dat dit in principe verder losstaat van de overheids-nv RdK, die eigenaar is maar niet de operator van de raffinaderij, echter - zo schrijft de interim-directeur - ‘in het belang van de werknemers en de gemeenschap als geheel zijn wij altijd bereid te helpen’.
Hij wijst erop dat de uitbreiding van de vrijwaring van de Amerikaanse sancties tegen Venezuela, zoals door RdK op 22 november van Ofac in Washington verkregen, mogelijkheden biedt om toch de nodige betalingen te doen aan het Isla-personeel.
RdK is bereid deze van Ofac verkregen faciliteiten in te zetten en daarvoor van Isla/PdVSA dezelfde waarde die de afvloeiingsregeling vertegenwoordigt in petroleum of petroleumproducten te ontvangen, deze vervolgens te commercialiseren en de opbrengsten hieruit op instructies van de bonden PWFC en Apri aan de werknemers uit te keren.
De Lannoy, die hiermee duidelijk aangeeft constructief mee te denken in het belang van de personeelsleden, stelt dat het een en ander kan worden uitgewerkt in een overeenkomst en ‘per direct kan worden uitgevoerd’.
Met deze brief en met dit aanbod komt RdK tegemoet aan de vakbonden, die hiermee niet meer afhankelijk zijn van wel of niet een transitieperiode. Als Venezuela de beloofde ruwe olie laat komen, kan de overheids-nv dit commercialiseren (verkopen) en aan de hand van de overhandigde data de werknemers uitbetalen waar ze recht op hebben.
Het is een publiek geheim dat PWFC en Apri loyaal zijn aan PdVSA en een goede relatie hebben met het staatsbedrijf van Venezuela. De uitgestoken hand van de Curaçaose overheid lijkt vooral de belangen van de honderden lokale werkkrachten te dienen. Het was bij het sluiten van deze krant nog niet bekend hoe de vakbondsleiders Angelo Meyer (PWFC) en Gherrel Remilia (Apri) reageren op deze tegemoetkoming. Welk bedrag is gemoeid met de afgesproken afvloeiingsregeling is tot nu toe angstvallig geheimgehouden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).