‘Verbied ook diamant en goud uit buurlanden Venezuela'
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Sociaal Economische Raad (SER) is het ermee eens dat er op dit moment een verbod is op in-, uit- en doorvoer van Venezolaans goud, vanwege het grote risico op grensoverschrijdende criminaliteit en internationale reputatieschade.

goudhandelBovendien gaat het bij goudwinning vaak om illegale mijnbouw, kapitaalvlucht, onderdrukking en uitbuiting.
Sterker nog, de SER adviseert dit verbod zo te houden en geen ontheffingenbeleid in te voeren omdat er een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering is verbonden aan de Venezolaanse goudhandel, en er een gebrek is aan mogelijkheden om de authenticiteit van de certificaten van oorsprong en andere documenten te verifiëren. Verder raadt de SER aan om ook de in-, uit- en doorvoer van diamant te verbieden, omdat aan andere mineralen dan goud dezelfde risico’s verbonden zijn. Wordt goud verboden, dan zal overgegaan worden op handel in diamant of andere mineralen, zo wordt uitgelegd. Dezelfde redenering geldt voor aan Venezuela grenzende landen: wordt goud uit Venezuela verboden, dan komt het bijvoorbeeld uit Colombia. Maar ook dit goud is vaak op illegale en onmenselijke wijze gewonnen en draagt risico’s met zich mee. De SER adviseert dan ook om de in-, uit- en doorvoer van goud uit aan Venezuela grenzende landen eveneens te verbieden.
Eerst was er de tijdelijke regeling in-, uit- en doorvoerverbod Venezolaans goud, maar het SER-advies gaat over een ontwerp-Landsbesluit houdende algemene maatregelen (Lbham) die de tijdelijke regeling (die op 21 december vervalt) moet vervangen.
SER legt uit waarom afgeraden wordt een ontheffingsbeleid in te voeren: ,,Met het ontbreken van een bilateraal douaneverdrag met Venezuela mist de douane Curaçao een basis voor de erkenning van oorsprongcertificaten, de controle van handelsdocumenten en de uitwisseling van douanegegevens. De douane kan dan ook de noodzakelijke verificatie van de herkomst van het Venezolaans goud niet uitvoeren. Mochten er dusdanige werkafspraken komen, dan lijkt het de SER zeer onwaarschijnlijk dat deze praktisch werkbaar zullen zijn. Immers, gegeven de huidige omstandigheden in Venezuela, zullen de benodigde processen en capaciteit waarover de douane dan zou moeten beschikken om de authenticiteit van documenten en daarmee de oorsprong van het goud te kunnen verifiëren dusdanig groot moeten zijn dat deze ver boven de huidige capaciteit komen te liggen.” En verder: ,,Gelet op de grote risico’s op witwassen en op verbondenheid aan criminele organisaties in het geval van goud afkomstig uit Venezuela, acht de SER het vanuit veiligheidsoverwegingen en internationaal reputatieverlies onwenselijk om in deze omstandigheden werkafspraken aan te gaan met de autoriteiten in Venezuela.”

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.