Van onze correspondent
Den Haag - In de aanloop naar het rondetafelgesprek over de rechtshandhaving in het Caribische deel van het Koninkrijk heeft Amnesty International zich hard gemaakt voor de bescherming van Venezolaanse asielzoekers op Curaçao.
amnestyDe Tweede Kamer moet ervoor zorgen dat het Nederlandse geld dat is toegezegd niet wordt misbruikt om de Venezolanen zonder individuele toetsing uit te zetten, schrijft directeur Eduard Nazarski, die op de bijeenkomst morgen een van de gesprekspartners zal zijn van de commissie voor Koninkrijksrelaties.
Nazarski verwijst in zijn bijdrage naar het Amnestyrapport van 2018, waarin staat dat Curaçao de bescherming aan zijn laars lapt en vooral bezig is met detentie en uitzetting in strijd met het internationaal recht. ,,Inmiddels zijn we een jaar verder en Amnesty International maakt zich nog steeds grote zorgen over de waarborging van de rechten van Venezolaanse vluchtelingen, asielzoekers en migranten op Curaçao. Hoewel er inmiddels formeel een art. 3 EVRM-procedure (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) bestaat, is de toegang tot deze procedure niet geborgd en regelmatig vinden uitzettingen plaats.”
Nederland heeft op verzoek van Curaçao 2 miljoen euro beschikbaar gesteld om de capaciteit voor de opvang van Venezolanen uit te breiden. Dat geld is onder de voorwaarde van individuele toetsing toegezegd, maar Amnesty ontvangt ‘met grote regelmaat’ signalen dat dit niet gebeurt. ,,Amnesty International maakt zich dan ook ernstige zorgen over de naleving van mensenrechten van Venezolanen in Curaçao. Daarnaast roepen de berichten vragen op over de besteding van het Nederlandse geld.”
Nazarski baseert zich op advocaten, activisten en Venezolanen op Curaçao, die zeggen dat artikel 3 uit het EVRM niet wordt toegepast. Vluchtelingen die daar een beroep op doen worden zelfs geïntimideerd, zelfs minderjarigen worden opgepakt en gedetineerd. Ook wijst Amnesty op de vluchten van enkele weken geleden toen tientallen mensen werden uitgezet naar Venezuela zonder de kans te hebben gekregen contact te hebben met een advocaat.
,,Op Curaçao vindt vrijheidsontneming plaats enkel op basis van het ontbreken van een verblijfstitel, zonder toegang tot informatie, adequate hulp of begrijpelijke procedures om in beroep te gaan tegen de beslissing tot detentie. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de beschermingsbehoefte van mensen”, schrijft de directeur van Amnesty International. Hij vraagt de 2 miljoen euro van Nederland niet uit te betalen voor meer detentiefaciliteiten, maar te bestemmen voor bescherming aan de vluchtelingen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).