Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De raad van commissarissen (RvC) en de raad van bestuur (RvB) van het voormalige en inmiddels gesloten tweede kans en praktisch onderwijsinstituut Feffik hoeft niet bang te zijn voor beslagleggingen en persoonlijke aansprakelijkheidsstelling.
feffikDaarin stelt de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport (OWCS), Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) Feffik gerust. Het opleidingsinstituut verzocht de minister in een brief om de RvC en RvB te vrijwaren van enige financiële dan wel juridische gevolgen die kunnen voortvloeien uit het traject van het opheffen of ontbinden van Feffik. De minister vroeg hier eerst juridisch advies over in en stelt: ,,Het Burgerlijk Wetboek 2 (BW2) biedt de nodige bescherming aan de desbetreffende top van Feffik. Volgens vaste jurisprudentie moet er sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen van de RvC om deze aansprakelijk te stellen. Dus BW2 biedt de RvC al een wettelijke exoneratie tegen schadeclaims van de vennootschap.”
De woordvoerder van Feffik legt uit dat de RvC (bestaande uit drie leden) en de RvB (er is één directeur) voornamelijk bang zijn dat personeel beslag zal leggen op persoonlijke tegoeden omdat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn. Niet dat er volgens de woordvoerder concrete aanleiding is dat het personeel dit van plan is, maar er is ook weinig vertrouwen in de beloftes die de regering tot nu toe gedaan heeft. ,,Die vrijwaring bijvoorbeeld werd in een vergadering al eerder beloofd door de minister. Maar nadat zij later juridisch advies inwon, weer ingetrokken”, aldus de woordvoerder. Overigens stelt de minister hierover: ,,Ik heb al honderd keer uitgelegd dat ik de RvC niets heb kunnen beloven omdat ik aangegeven heb dat ik voor alles eerst juridisch advies moet inwinnen.”
De woordvoerder verder: ,,Er is ook beloofd dat het personeel bij elkaar 5 miljoen gulden krijgt uitbetaald aan indexering over de periode 2002 tot en met 2009. Maar er is dus weinig vertrouwen in de overheid, en er is angst dat dit geld helemaal niet beschikbaar is, ook al staat het zwart op wit. Wat er ook nog speelt is de indexering over 2010 tot en met 2019, zoals genoemd in het sociaal plan. Daar zijn nog niet eens berekeningen voor gemaakt. Verder is er een schuld van Feffik van nog eens 5 miljoen gulden aan belastingen, SVB-premies en pensioenafdrachten aan de Guardian Group.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).