Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De besturen van bijzondere scholen op Curaçao menen dat er bij het onderhoud aan scholen sprake is van een onjuiste verdeelsleutel, waarbij de openbare scholen worden voorgetrokken.

scholen1Dit blijkt uit een brief in handen van het Antilliaans Dagblad. Het schrijven is gericht aan minister Marilyn Alcalá-Wallé van Onderwijs en aan minister-president Eugene Rhuggenaath (beiden PAR).
,,Wij hebben geconstateerd dat de gehanteerde verdeelsleutel niet correct is. Sommige van de bijzondere schoolbesturen hebben de afgelopen jaren niets ontvangen en sommige hebben een deel ontvangen dat ver onder de gehanteerde sleutel ligt.”
Verder zijn deze schoolbesturen niet bekend met de gehanteerde prioritering, zijn ze in dezen niet gekend en evenmin betrokken. ,,Een groot deel van onze scholen is nimmer meegenomen bij het maken van een opmaak ten behoeve van de prioritering”, aldus de brief.
De bijzondere schoolbesturen krijgen ‘graag alsnog inzicht’ in de gehanteerde verdeling van de middelen vanaf het jaar 2015; het gaa
t dan om de via Reda Sosial (Sociaal Vangnet) beschikbaar gestelde gelden voor het onderhoud van scholen per schoolbestuur.
Zij willen ook dat Stichting Onderhoud Scholen (SOS) betrokken wordt bij de uitvoering van de onderhoudsprojecten. Het onderhoud aan scholen is al jaren gedelegeerd aan SOS. Deze stichting ontvangt om en nabij twee miljoen gulden per jaar voor het (groot) onderhoud. Dat ten behoeve van circa tachtig scholen op Curaçao.
,,De beschikbare middelen zijn slechts een druppel op een gloeiende plaat”, stelt de brief terecht. Dit is slechts 25.000 gulden per school per jaar. ,,Het is geen geheim dat sprake is van groot achterstallig onderhoud op vele scholen.”
De aan SOS beschikbaar gestelde gelden worden door deze stichting volgens een verdeelsleutel verdeeld over de verschillende schoolbesturen. Maar via Reda Sosial is in de afgelopen jaren per jaar een veel hoger bedrag, namelijk tussen de acht en tien miljoen, besteed aan schoolonderhoud. Het is vooral dit waarover minister Alcalá-Wallé en premier Rhuggenaath aan de tand worden gevoeld.
Het personeel van SOS wordt gezien als kundig op hun werkgebied; zij zijn ook gewend om de beste prijskwaliteitverhouding te bedingen bij de diverse aannemers. ,,De indruk bestaat dat de kosten bij soortgelijke projecten die via Reda Sosial zijn opgepakt hoger uitvallen, bijvoorbeeld doordat Reda Sosial architectenbureaus inzet voor wie esthetische zaken - naast functionaliteit - ook een rol spelen.”
Volgens de bijzondere schoolbesturen ‘kunnen wij ons dit helaas niet veroorloven’. Daarom vragen zij zich af wat de reden is dat de onderhoudswerkzaamheden niet kunnen worden verricht via de SOS, die hiervoor dus expertise heeft en kan toezien op de kwaliteit van het geleverde werk. Bijzondere scholen op Curaçao zijn Advent, Instituto pa Formashon den Enfermeria (IFE), Scons en Skaih.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).