Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Staten hebben gisteren op verzoek van minister Kenneth Gijsbertha van Financiën nog vóórdat het betreffende wetsvoorstel is behandeld, ingestemd met een aanschrijving over de winstbelasting.


gijsberthaHiermee komt de Staten tegemoet aan het eerdere urgente verzoek van de bewindsman en de financiële sector. Eerder liet Gijsbertha in een brief aan de Staten weten dat er grote haast zit achter het wetsvoorstel. De overgangsregeling voor de offshore komt ten einde en met het einde van het jaar in zicht, willen de op Curaçao gevestigde bedrijven, evenals bedrijven die overwegen zich op Curaçao te vestigen, weten waar zij aan toe zijn en wat het nieuwe wetsvoorstel met ingang van 1 januari 2020 voor hen zal betekenen.
Daarom is aan de minister gevraagd zo spoedig mogelijk de artikelen betreffende de winstbelasting voorafgaand aan de behandeling ervan in de Staten bekend te maken. ,,Bedrijven staan namelijk nu op het punt om te beslissen of ze op Curaçao gevestigd blijven of dat ze Curaçao gaan verlaten, met mogelijk verlies van werkgelegenheid en mogelijke derving van inkomsten. Zij geven aan niet tot het einde van het jaar te kunnen wachten met het nemen van een beslissing tot het wetsvoorstel goedgekeurd is door de Staten en gepubliceerd”, aldus de minister van Financiën.
Het betreft de ‘Aanschrijving bekendmaking onderdelen van het wetsvoorstel Landsverordening belastingherziening 2019 vooruitlopend op behandeling in de Staten’. Met de instemming van de Staten gisteren en de te verwachten goedkeuring van de komende wetgeving, kan de minister de bedrijven op Curaçao nu duidelijkheid verschaffen.
De voltallige coalitie stemde vóór de aanschrijving. De oppositie stemde tegen; de oppositiepartijen vonden het onacceptabel dat de minister een aanschrijving deed en niet de wetswijziging met bijbehorende achterliggende stukken presenteerde.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).