Schoolveiligheidsplan in de maak
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ministerie van Onderwijs werkt op dit moment met spoed aan de Landsverordening schoolveiligheidsplan.
Op de Dag van het Onderwijs gisteren - officieel was het op zondag 1 december - heeft Onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) stilgestaan bij de veiligheid op en rond scholen.
onderwijsIn augustus werd tussen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport (OWCS), het ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie (OM) en de minister-president een samenwerkingsovereenkomst getekend om de veiligheid op en om scholen te verbeteren.
,,Zowel leerlingen, leerkrachten als ander personeel moeten zich veilig kunnen voelen, zodat er een sfeer is waarin ook daadwerkelijk geleerd kan worden”, aldus de bewindsvrouw. Het gaat haar niet alleen om fysieke veiligheid zoals het gebouw, maar ook om sociale veiligheid.
,,Daarmee bedoel ik dat iedereen zich gerespecteerd en geaccepteerd moet voelen, ongeacht religie, afkomst, sekse of huidskleur. Het gaat ook om gewelddadig gedrag en materieel, fysiek en psychisch geweld, waardoor mensen zich onveilig voelen. Kortom, het leerproces moet veilig zijn, op een plek waar niet gepest wordt, geen wapens zijn, gestolen wordt of drugs verkocht, en waar geen sprake is van agressie, geweld en seksuele intimidatie”, zo somde Alcalá-Wallé op.
De minister heeft ook stilgestaan bij ‘gangvorming’ op school. Er is volgens haar geen eenduidige definitie van een ‘gang’, maar het is naar haar mening in elk geval een groep asocialen die elkaar kennen of onderdeel zijn van een familie met een leider en interne organisatie. De gang heeft de macht in een bepaald territorium waarbinnen deviant gedrag vertoond wordt of illegale, onacceptabele en gewelddadige activiteiten plaatsvinden. De groep heeft identificatiekenmerken waarmee zij kenbaar maken tot een bepaalde gang te horen.
De minister waarschuwt ervoor dat gangs en gangactiviteiten ook op scholen aanwezig kunnen zijn en dat onderwijsgevenden en leidinggevenden daar alert op moeten zijn. ,,We moeten daar het personeel op voorbereiden en vanuit de regering moet geïnvesteerd worden in schoolveiligheidsplannen”, aldus de bewindsvrouw, die haar speech eindigde met een uitleg van baseballprof Mickey Mantle over het verschil tussen een team en een gang: ,,A team is where a boy can prove his courage on his own. A gang is where a coward goes to hide.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).