Terugslag Curaçao door Venezuela-crisis groter dan flinke groei toerisme
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De monetaire unie Curaçao en Sint Maarten zit in de greep van negatieve schokken en wordt geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen, zo constateer het IMF.
IMFCuraçao kampt met een langdurige recessie als gevolg van de impact van de crisis in Venezuela, waardoor de al veel langer bestaande zwakheden van de overheidsfinanciën bloot zijn komen te liggen.
Het herstel van Sint Maarten na de vernietigende orkaan in 2017 is onevenwichtig, aldus IMF, en wordt niet bevorderd door de tekortkomingen als gevolg van de zeer beperkte eilandelijke schaal en de regelmatig opspelende politieke instabiliteit. ,,Grote hervormingen in beide landen zijn nodig.”
Dat stelt ‘The Kingdom of the Netherlands - Curaçao and Sint Maarten: Staff Concluding Statement of the 2019 Article IV Mission’ in een gisteren uitgebracht verslag. Het IMF projecteert dat de recessie op Curaçao verder verdiept. Maar daarbij gaat het Internationaal Monetair Fonds er voorzichtigheidshalve vanuit dat de raffinaderij eind 2019 sluit (na het weekeinde lijkt de kans hierop kleiner te zijn geworden, red.).
De Curaçaose economie slinkt in dat geval in 2020 met 4,5 procent ‘ondanks de positieve bijdrage van het toerisme’. De inflatie neemt toe tot 3,7 procent als gevolg van de verhoging van de indirecte belastingen. De werkloosheid van 21,2 procent zal mogelijk met 2 procentpunten dalen.
Het is het vierde achtereenvolgende recessiejaar van Curaçao, aldus het IMF, dat hierbij verwijst naar de nadelige effecten van de toestand in Venezuela. Ondanks forse groei in de toeristische sector, kromp het bruto binnenlands product in 2018 met 2,2 procent in verband met de Isla-raffinaderij die praktisch stil kwam te liggen. Voor 2019 verwacht het IMF een negatieve groei van 2 procent, met een inflatie van 2,7 procent.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).