MAN: Vlam raffinaderij mag niet uitdoven
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - ,,Ondanks het verschil in generatie, politieke partij en soms gedachte, zijn we één in een missie: om op alle manieren ervoor te zorgen dat de raffinaderij openblijft en daarbij zoveel mogelijk banen behouden blijven.”

premierZo sprak premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteravond de Staten toe tijdens de afsluiting van een openbare Statenvergadering waarbij wederom de Isla-raffinaderij het onderwerp van gesprek was. Tijdens de vergadering werden verschillende kritische vragen op de minister-president afgevuurd. Waarom voor de Klesch Group is gekozen, hoe ver het nu staat met de onderhandelingen en waarom er niet voor wordt gekozen verder te gaan met PdVSA; dit is slechts een kleine greep uit de vragen die Rhuggenaath gesteld kreeg.
Ondanks alle kritiek, vragen en opmerkingen dachten alle Statenleden op één punt gelijk: ze zijn er allemaal stellig van overtuigd dat de raffinaderij open moet blijven. ,,We moeten alles binnen ons vermogen doen om de raffinaderij open te houden, koste wat kost”, zo sprak MAN-Statenlid Yaël Plet. Het bekende spreekwoord ‘Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht’ werd door verschillende parlementariërs in de mond genomen om aan te geven dat de Curaçaose regering niet zomaar afscheid moet nemen van PdVSA, ‘die jarenlang trouw is geweest aan de Curaçaose bevolking en het Isla-personeel’. Deze mening was vooral de oppositie toegedaan, maar ook Plet gaf aan: ,,Alle opties moeten op tafel liggen. Dit geldt ook voor PdVSA.” Het parlementslid sloot zijn bijdrage af met: ,,De vlam van de raffinaderij mag niet uitdoven. De schoorstenen moeten blijven roken.”
Jacinta Constancia (MFK) waarschuwde de premier: ,,Laat Klesch niet gaan crashen omdat de regering zo nodig nú een oplossing moet hebben voor de raffinaderij. Laat PdVSA doorgaan en zet dan de onderhandelingen in alle rust voort. Op 31 december staat iedereen op het Brionplein of elders en wordt er afgeteld tot middernacht om elkaar een fijn nieuwjaar toe te wensen. Met deze gelukwensen gaat een grote onzekerheid gepaard omdat zoveel mensen niet weten hoe ze de volgende dag brood op de plank hebben.”
Rhuggenaath stond aan het einde van de eerste vragenronde stil bij alle personen die afhankelijk zijn van de raffinaderij voor een inkomen en benadrukte wederom hoeveel op het spel staat met het openhouden van de raffinaderij. ,,Vele gezinnen zijn afhankelijk van de raffinaderij voor hun inkomen. Maar wanneer we het over banen hebben, moeten we niet alleen denken aan hen die werkzaam zijn bij Isla, maar ook aan de winkeltjes naast Post 5, vóór de raffinaderij. Ook mijn opa had daar een bar en elke nacht stond hij op om pastechi’s en broodjes klaar te maken voor het personeel van de Isla-raffinaderij. We moeten aan al deze mensen denken.”
De premier had ook aandacht voor de jarenlange relatie met het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA. ,,Die relatie waarderen we enorm. Toen Shell jaren geleden vertrok, is PdVSA gekomen. Sindsdien is PdVSA gebleven. Daar moeten we even bij stil staan. Het hart van PdVSA klopt voor de Curaçaose gemeenschap. We zijn dankbaar voor het feit dat zij tot op de dag van vandaag haar verplichtingen jegens het personeel is nagekomen. En we streven ernaar dat wie de exploitatie van de raffinaderij ook overneemt, hetzelfde zal doen.”
Voor wat betreft de onderhandelingen met de Klesch Group, de voorkeurskandidaat voor overname van de raffinaderij na 2019, gaf Rhuggenaath aan dat deze ‘vergaand en in de laatste fase’ zijn. ,,We hebben gepland om in november een contract met Klesch te tekenen. We hebben het dan niet over een LoI, een MoU of een HoA - daar hebben we geen tijd voor - maar een daadwerkelijk contract. Dan kunnen de vakbonden ook over de arbeidsvoorwaarden onderhandelen.”
De premier waarschuwde aan het einde van de eerste ronde dat hij verschillende vragen, vanwege de vertrouwelijkheid van de onderhandelingen met de Klesch Group, niet zal kunnen beantwoorden en vroeg in dit kader naar de mogelijkheden voor een seniorenconvent. De minister-president is dan bereid om in een besloten setting in vertrouwelijkheid iets meer details vrij te geven. Om de overige vragen te beantwoorden, vroeg Rhuggenaath een week de tijd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).