Door CBCS gemachtigde RvC Ennia uitgegaan van verkeerde informatie
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - De brief die de raad van commissarissen (RvC) van Ennia, ondertekend door Faroe Metry, uitstuurde en vermoedelijk bewust is gelekt om de Centrale Bank CBCS in een kwaad daglicht te plaatsen, bevat ‘veel onjuistheden’.
metryZo heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten gistermiddag bekendgemaakt in een persbericht, waarin uitvoerig wordt gereageerd op uitlatingen in de media naar aanleiding van de brief van 11 november van de RvC van de werkmaatschappijen van Ennia, het verzekeringsbedrijf van de Iraans-Amerikaanse Hushang Ansary waarvoor sinds medio 2018 de noodregeling van toepassing is.
,,De CBCS heeft naar aanleiding van genoemde brief met de heer Metry, de voorzitter van de betrokken RvC, gesproken. Tijdens dit gesprek is door de CBCS duidelijk gemaakt dat de brief veel onjuistheden bevat en dat de commissarissen kennelijk zijn uitgegaan van verkeerde informatie.” Naast Metry zit ook de onlangs naar Nederland vertrokken advocaat Dave Liqui Lung in de Raad.
,,Wederzijds wordt betreurd dat de brief publiek is geworden”, meldt het persbericht verder. ,,De CBCS hecht eraan ook naar het publiek de belangrijkste onjuistheden recht te zetten.”
Uitgelegd wordt dat de noodregeling ‘een uiterste maatregel is’ die alleen bij een bank of verzekeraar in ernstige problemen wordt uitgesproken. Die omstandigheden rechtvaardigen een bijzonder regime dat een uitzondering vormt op de governance van een normaal functionerende onderneming. ,,Om haar taak onder de noodregeling uit te kunnen voeren, oefent de CBCS op grond van de wet zowel de bevoegdheden van de bestuurders als van de commissarissen uit.”
Om redenen van capaciteit, expertise en vertrouwelijkheid heeft de Centrale Bank er bij Ennia bewust voor gekozen een duidelijke scheidslijn te hanteren tussen enerzijds de ‘operationele activiteiten’ en anderzijds de ‘herstructureringsactiviteiten’, aldus het persbericht.
Bij de werkmaatschappijen zijn personen gevolmachtigd om als directie de operationele activiteiten aan te sturen (Reinald Curiel, die ook voor de noodregeling al in het management van Ennia zat, en Lesly-Ann Brodie, na de noodregeling door de CBCS aangesteld) en anderen om als RvC op die aansturing toe te zien (Metry en Liqui Lung).
,,Daarmee kan de CBCS zich richten op het uitvoeren van haar opdracht onder de noodregeling, de herstructurering. Niet met de gevolmachtigden, die handelen voor en namens de CBCS, maar met de rechter die de noodregeling heeft uitgesproken, wordt regelmatig overlegd over de voortgang en kosten van de herstructurering”, benadrukt de Centrale Bank.
,,De rechter is dan ook bekend met de gemaakte en ook te verwachten kosten die verband houden met de noodregeling en heeft deze als zodanig begroot”, waarmee de CBCS reageert op het verwijt dat Metry maakte, dat de CBCS ver boven het door het gerecht toegestane bedrag zou zijn gegaan. De rechter blijkt dus allang op de hoogte én gaf zelfs groen licht daarvoor.
,,Conform de wettelijke bepalingen van de noodregeling zal de CBCS, zodra opheffing van de noodregeling aan de orde komt, ook verslag uitbrengen aan de minister van Financiën.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).