Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Alleen het ziekenhuis Sehos, de Centrale Bank CBCS en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn ‘bij’ met hun jaarrekeningen tot en 2018, althans volgens een overzicht van de Curaçaose overheidsentiteiten opgesteld en gepubliceerd door het College financieel toezicht (Cft).

cftStichting Sint Elisabeth Hospitaal en de CBCS behoren dan nog niet eens tot wat is gedefinieerd als de ‘collectieve sector’, maar het is wel opvallend dat de noodlijdende exploitant van het bestaande ziekenhuis de financiële jaarcijfers wél op orde heeft.
De Corporate Governance Code van Curaçao bepaalt dat de jaarrekeningen van overheidsvennootschappen uiterlijk vijf maanden na het afsluiten van het boekjaar opgemaakt dienen te zijn, dat wil dus zeggen dat 2018 niet later dan mei 2019 had moeten zijn opgeleverd. ,,Tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders deze termijn heeft verlengd”, voegt Cft daar aan toe.
Het Cft heeft in een brief ‘Aanlevering informatie overheidsentiteiten Curaçao’ minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) op grond van de Rijkswet financieel toezicht onlangs verzocht om informatie ten aanzien van de overheidsvennootschappen en de collectieve sector van Curaçao te verstrekken. Daar zit ook een lijstje bij van alle overheidsentiteiten.
Het valt op dat de meeste nv’s - hoewel een achterstand - het redelijk doen, maar bij veel stichtingen gaapt er een groot gat. Zélfs bij organisaties die zelf controlerend en toezichthoudend werk doen, zoals Stichting Belastingaccountantsbureau (BAB), Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SNTNO) en Gaming Control Board (GCB), waarvan de jaarrekeningen vanaf 2015 nog moeten worden aangeleverd. Ook de universiteit UoC en het Gemeenschappelijk Hof lopen als instellingen voortvloeiende uit wetgeving volgens het Cft-lijstje flink achter.
Voor een aantal vennootschappen ontbreekt naast de jaarrekening over 2018, ook de financiële verantwoording over 2017 en ouder. Dat geldt volgens het Cft-overzicht bijvoorbeeld voor het laboratorium Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC); maar ook voor CPost International; Integrated Utility Holding (Aqualectra); Refineria di Kòrsou (RdK); en Bureau Telecommunicatie, Post & Utiliteiten (BTP). Zij moeten 2017 en 2018 nog aanleveren.
Echt laat zijn overheids-nv’s Buskabaai (de meest recente jaarrekening is van 2014); Curaçao Dok Maatschappij Holding (2013) en Girobank (2012). Het Cft hanteert het begrip ‘overheidsvennootschap’ voor de nv’s waarin het Land deelneemt. Deze komen overeen met de overheidsvennootschappen zoals aangegeven in de jaarrekening 2018 van het Land Curaçao.
Wat betreft de overheidsstichtingen zijn er ook een aantal met een aanzienlijke achterstand, zoals Curaçao Tourism Development Foundation (CTDF) en de stichting belast met het beheer en bestuur van toeristenbureau CTB (die slechts ‘bij’ is tot en met 2011). Dat geldt ook voor Fundashon Skuchami, Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) en stichting volkshuisvesting Fundashon Kas Popular (FKP).

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.