Monumentenraad wijst minister wederom op noodzaak
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Monumentenraad, een door de overheid ingesteld adviesorgaan, heeft in een advies aan minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) gewezen op de noodzaak van beheer van Fort Beekenburg op het schiereiland bij Caracasbaai.

beekenburgHet fortencomplex is eigendom van de overheid. ,,Het is een uniek geheel dat nog in originele staat verkeert, zoals gebouwd in het begin van de 18e eeuw”, aldus de raad. Maar het ontbreekt aan beheer. Beheer dat noodzakelijk is.
,,Al jaren wordt het fort op grote schaal dagelijks bezocht door de lokale bevolking en toeristen. Daar er echter ter plaatse geen informatie wordt verstrekt over de geschiedenis van het fort, weet de bezoeker over het algemeen ook niet wat hij of zij ziet en hoe uniek het is. Dat beheer hoogstnoodzakelijk is, blijkt ook uit het feit dat er recentelijk weer toeristen zijn overvallen en dat het fort weer besmeurd is met graffiti”, aldus de Monumentenraad die wordt voorgezeten door Michael Newton.
Al in 2013 heeft de Uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (UO-ROP) de toenmalige minister geadviseerd om het fort in beheer te geven aan de Stichting Monumentenzorg Curaçao, die de bereidheid heeft getoond dit beheer op zich te nemen. ,,Echter, tot op heden is er geen besluit genomen.”
In 2015 is het fortencomplex hersteld en schoongemaakt door Curaçaose jongeren in samenwerking met de Nederlandse Stichting Herstelling Amsterdam. Hierdoor waren alle bouwwerken weer goed te zien. Inmiddels zijn deze weer deels overwoekerd.
,,De Monumentenraad adviseert de minister van VVRP dan ook om spoedig een beheersovereenkomst met Monumentenzorg te tekenen”, laat Newton weten. Er is een brief uitgestuurd naar Jesus-Leito.
Conform de Monumentenverordening geeft de Monumentenraad gevraagd en ongevraagd advies aan de minister van VVRP op het gebied van erfgoed. De huidige Monumentenraad is in mei 2018 bij Ministeriële Beschikking ingesteld. De raad heeft besloten ‘in het kader van transparantie’ haar adviezen publiekelijk te maken.
In de afgelopen jaren hebben verschillende organisaties en particulieren zich ingezet door diverse werkzaamheden te verrichten aan de gebouwen van het fort en op het terrein, waardoor het fort in tegenstelling tot tien jaar geleden in een redelijk staat van onderhoud verkeert.
Door middel van particulier initiatief zijn onder meer de gestolen kanonnen teruggeplaatst en op houten onderstellen, zogenaamde ‘paarden’, geplaatst. De versterking is inmiddels een bijzondere attractie geworden voor zowel lokale bezoekers als toeristen.
,,Al deze inspanningen zijn tevergeefs geweest indien het fort niet structureel wordt onderhouden door het in beheer te geven aan een instantie met ervaring en kennis op het gebied van monumentenzorg”, schrijft de raad aan de bewindsvrouw.
,,De reden waarom de overeenkomst niet getekend kan worden, is kennelijk de overtuiging van uw ministerie dat eerst een visiedocument of masterplan voor het gebied van het schiereiland van Caracasbaai ontwikkeld moet worden. Gelet op de onderbezetting van uw ministerie en de lage prioriteit die het ontwikkelen van een plan voor het schiereiland van Caracasbaai kennelijk heeft - men is er al meer dan 25 jaar mee bezig - zal het nog jaren kunnen duren voordat een dergelijk plan gereed is, met als gevolg dat fort Beekenburg aan verval ten prooi zal vallen.”
De brief van de raad wijst erop dat het terrein waarop de bouwwerken van het fort staan een afgesloten gebied is, dat slechts op één plaats door middel van een trap en een poort toegankelijk is. ,,Hierdoor worden toekomstige plannen voor het schiereiland op geen enkele wijze gecompromitteerd. De pieren en de openbare wegen liggen immers buiten het terrein van het fort.”

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.