Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Als de Klesch Group de raffinaderij overneemt, zal er een nulmeting gedaan worden van de vervuiling bij de bron. Dat maakt Marcolino ‘Chonky’ de Lannoy, directeur van Refineria di Kòrsou (RdK) tegenover deze krant bekend.

islaHet gaat om een meting van de grondvervuiling, de invloed die deze grondvervuiling heeft op de watervervuiling en de uitstoot in de lucht. ,,De meting zal met de meest moderne technologie uitgevoerd worden”, aldus De Lannoy.
,,We willen een vergelijking maken met 1985, hoewel dit erg moeilijk is, want toen waren er minder goede meetmethodes. Na de nulmeting zullen er periodiek metingen gedaan worden om zo zicht te krijgen op de milieubelasting van de raffinaderij. Het gaat dus om bodemvervuiling, maar ook lucht- en geluidemissies. Dit is belangrijk want we willen dat de raffinaderij gaat voldoen aan de moderne milieunormen.” De Lannoy legt uit dat er weliswaar onderzoek wordt gedaan naar de uitstoot in de lucht, met meetstations bij Beth Chaim, Julianadorp en Kas Chikitu, maar dat dit geen meting bij de bron is. ,,Wat we nu willen meten is de uitstoot bij de bron en dan nagaan waar deze naartoe gaat en terecht komt bij de bewoners. Neem bijvoorbeeld Curaçao Refinery Utilities (CRU). CRU is ook een grote vervuiler, maar door de hoge pijp komt dat minder terecht bij de meetstations.”
De Lannoy legt uit dat er een verschil is in emissie en imissie. Emissie is de uitstoot bij de bron en immissie gaat over de schadelijke stoffen die uiteindelijk op leefhoogte terecht komen, te weten anderhalve meter hoog vanaf de grond gemeten. Op internet wordt uitgelegd dat het belangrijk is dat de lucht op die hoogte zo schoon mogelijk is omdat veel mensen en dieren deze lucht inademen. De stoffen uit de lucht die op de leefhoogte gemeten worden vormen de imissie.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.