Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ex-studenten roepen de Nederlandse Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven op om aansluitend aan het vierlandenoverleg op Bonaire op 11 en 12 november naar Curaçao te komen. duoZij willen aan de hand van casussen de minister overtuigen van het onrechtvaardige beleid van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
In de brief reageert Varely Luidens ‘namens alle Curaçaose ex-studenten die streven naar een duurzame oplossing’ op uitlatingen van Van Engelshoven begin oktober dat DUO bij het aflossen van studieschulden door oud-studenten op Curaçao een passende aflossingsregeling hanteert. In antwoord op vragen van GroenLinks en het CDA schrijft de Nederlandse minister dat ‘oud-studenten niet meer hoeven af te lossen dan zij gezien hun inkomen kunnen dragen’. Volgens Van Engelshoven is het niet nodig rekening te houden met hogere kosten voor levensonderhoud op het eiland, omdat er een vrije voet wordt gehanteerd bovenop het Nederlandse minimumloon, dat al hoger is dan op Curaçao. Slechts een klein percentage boven dat bedrag moet worden terugbetaald en bij een inkomen onder het Nederlandse minimumloon zelfs helemaal niets. De Nederlandse ministers schrijft aan de fracties van CDA en GroenLinks dat deurwaarders zich moeten houden aan de lokale wet- en regelgeving en altijd eerst proberen tot een schikking te komen. In 2017 is afgesproken dat bij een inkomen beneden 1.550 gulden per maand er geen beslag wordt gelegd.
In haar brief weerspreekt Luidens alle door de Nederlandse Onderwijsminister aangevoerde punten. DUO schiet tekort wat betreft de voorlichting en communicatie naar ex-studenten op Curaçao. Ook voormalig studenten die aan de bel trekken, juist om te voorkomen dat zij een achterstand oplopen bij de aflossing van hun schuld krijgen geen gehoor bij de organisatie in Nederland. De draagkrachtmeting houdt onterecht geen rekening met de specifieke omstandigheden in de Caribische samenleving en de hoogte van de maandelijkse aflossing is ‘in meer dan 100 gevallen’ niet juist berekend. Bovendien schakelt DUO de hulp van een deurwaarder in zonder herinneringen en aanmaningen te hebben verstuurd. Luidens maakt de problematiek voelbaar aan de hand van een aantal casussen die laten zien hoe mensen in de problemen komen door bijvoorbeeld het verlies van een baan of een scheiding.
Namens de groep ex-studenten nodigt Luidens minister Van Engelshoven uit om aansluitend op het vierlandenoverleg van de ministers van Onderwijs op Bonaire naar Curaçao te komen en van dichtbij te horen en voelen wat er misgaat. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat op afstand onze situatie niet voel- en meetbaar is.” De Nederlandse minister heeft al aangegeven de problematiek rond de studieschulden op Bonaire te willen bespreken met haar collega-ministers.
De groep oud-studenten dringt aan op de installatie van een lokale helpdesk van DUO op Curaçao. Daarmee kunnen verschillende knelpunten al aanzienlijk verbeteren. Door een betere communicatie tussen de uitvoeringsorganisatie en mensen met een betalingsachterstand komt er sneller duidelijkheid in de persoonlijke situatie, zullen die ex-studenten eerder geneigd zijn te betalen en kan het inschakelen van een deurwaarder worden voorkomen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).