Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het langlopend onderzoeksproject Sonoro, waarbij allerhande data verzameld worden over de samenleving van Curaçao, is onlangs gestart, nadat de voorbereidingen al in 2017 begonnen. Dat vertelt initiatiefnemer Elly Hellings.

sonoro2,,In 2017 zijn we op Curaçao begonnen met het Sonoro-project, een initiatief van een team van Curaçaose onderzoekers verbonden aan het Curaçao Biomedical & Health Research Institute (CBHRI) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dat wordt gefinancierd met gelden van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het doel van dit langlopende onderzoeksproject is om meer informatie te verzamelen over en inzicht te krijgen in de Curaçaose samenleving en samen met de bevolking goede ideeën te genereren voor de ontwikkeling van het eiland”, aldus Hellings die van huis uit socioloog is en als panelmanager verbonden is aan het project.
In de afgelopen periode zijn bijna 3.000 huishoudens huis aan huis benaderd met de vraag of zij mee willen doen aan langlopend onderzoek en plaats willen nemen in de Sonoro-community, een online panel representatief voor de inwoners van Curaçao. Hellings: ,,Deze maand ontvangen de deelnemers de eerste online vragenlijst, via welke zij hun stem kunnen laten horen. Op Curaçao is het aanbod van onderzoeksdata beperkt, terwijl op een wetenschappelijk verantwoorde manier verzamelde data erg relevant zijn voor zowel de overheid als andere organisaties. Met het Sonoro-project spelen we hierop in, en doen dat in samenwerking en afstemming met andere onderzoeksorganisaties zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de University of Curaçao (UoC). Het bijzondere aan het project is dat we een representatief panel opzetten, oftewel een groep van ongeveer 500 Curaçaose huishoudens die een afspiegeling vormen van de totale samenleving die een paar keer per jaar een vragenlijst invult.”
Medewerker Merel Griffith-Lendering legt uit dat nu de eerste stap is gezet om te komen tot het panel. Zij is gepromoveerd als psycholoog, collega-onderzoeker van Hellings en vervult binnen het Sonoro-project de rol van surveymanager. ,,Begin oktober hebben we de laatste interviews gedaan. In totaal zijn 2.893 willekeurig gekozen adressen verspreid over Curaçao door een interviewer bezocht. Niet alle adressen waren bruikbaar. In 414 van de gevallen was op het adres geen woonhuis te vinden; bij 490 adressen werd niemand aangetroffen; bij 212 adressen wilden de bewoners niet meedoen en bij de resterende 42 adressen kon om een andere reden geen interview worden afgenomen. Op maar liefst 1.735 adressen waren mensen bereid om mee te doen. Op de vraag of ze deel uit wilden maken van het panel hebben in totaal 644 huishoudens positief gereageerd en 407 aangegeven er nog over na te willen denken. Dat is een goed resultaat voor dit type onderzoek”, aldus Griffith-Lendering.
Ze legt uit dat de vragenlijst een wervingsvragenlijst was. Een algemene vragenlijst om basisinformatie te verzamelen en mensen te enthousiasmeren aan het Sonoro-project mee te doen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).