Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Dit is een nationale schande. Stuur deze rechters terug naar Nederland”, roept Statenlid Charles Cooper van oppositiepartij MFK - de partij van de gedetineerde ex-premier Gerrit Schotte - op de radio in verband met de beschikking inzake MAN-politicus Steven Martina.
rechtersterugCooper maakt een vergelijking tussen deze uitspraak waarbij Kòrsou di Nos Tur (KdNT) volgens het Hof niet als ‘rechtstreeks belanghebbenden’ geldt in hun verzoek om verdere strafvervolging van Martina enerzijds, en anderzijds de eerdere veroordeling van zijn politiek leider Schotte ‘op basis van een anonieme getuige’.
Daar begrijpt Cooper, ooit zelf voorman van MAN maar na een verkiezingsnederlaag overgestapt naar MFK, niets van en hij heeft geen goed woord over voor de drie rechters die op 22 oktober oordeelden dat KdNT en de parlementariërs Amparo Dos Santos en Meindert ‘Mènki’ Rojer niet-ontvankelijk zijn, omdat zij dus geen rechtstreeks belanghebbenden zijn in dezen.
Hun zaak is gebaseerd op een beklag ex artikel 15 van het Wetboek van Strafvordering (artikel 15 Sv), om op grond daarvan het Hof te verzoeken het Openbaar Ministerie te bevelen alsnog over te gaan tot vervolging of deze voort te zetten. Het OM besloot namelijk, na strafrechtelijk onderzoek, dat Martina voorwaardelijk niet zal worden vervolgd.
In de zaak Schotte was er echter helemaal geen artikel 15 Sv-procedure, zo krijgt het Antilliaans Dagblad nogmaals bevestigd. Het OM is destijds dus zelf gaan vervolgen, mede op basis van aangiften. De vergelijking die Cooper maakt gaat dus helemaal niet op. In het geval van Schotte hoefde het Hof zich niet te buigen over de vraag of sprake was van ‘rechtstreeks belanghebbende’. Dat was niet aan de orde.
De vraag van Radio Direct of Cooper niet bezig is ‘appels met peren te vergelijken’ wuift de MFK’er onmiddellijk weg met de stelling dat naar zijn overtuiging sprake is van ‘Lei di trèktu’, een uitdrukking die Cooper vaker gebruikt om aan te geven dat er volgens hem klassenjustitie bestaat ofwel dat er met twee maten wordt gemeten; in dit geval een voorkeursbehandeling van het Hof jegens Martina.
Hoe zit het met artikel 15 Sv? Volgens dit artikel kan beklag tegen de niet (verdere) vervolging van een strafbaar feit worden gedaan door een rechtstreeks belanghebbende. Volgens vaste jurisprudentie - dus alle vonnissen die in het verleden zijn gedaan - is een rechtstreeks belanghebbende degene die door het achterwege blijven van strafvordering door het OM is getroffen in een belang dat hem of haar bepaaldelijk aangaat.
Zo legden de drie rechters ook uit in hun beschikking van deze week, die in het nadeel uitviel van KdNT, Dos Santos en Rojer. De beschikking licht toe dat daarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen de rechtspersoon KdNT en de klagers Dos Santos en Rojer. Als parlementslid behartigen zij ‘juist het algemeen belang’, aldus de beslissing, waar overigens ‘geen gewoon rechtsmiddel tegen opstaat’.
MFK-Statenlid Cooper houdt echter vol het onbegrijpelijk en schandalig te vinden dat zijn collega’s Dos Santos en Rojer van KdNT volgens de rechters geen rechtstreeks belanghebbenden zijn. ,,Parlementsleden zijn juist bij uitstek belanghebbenden, zij vertegenwoordigen immers de bevolking en hebben tegenover koning Willem-Alexander en God gezworen de wet te handhaven. Nu ze dat doen worden ze door drie rechters aangemerkt als niet belanghebbenden. Dat kan nooit en te nimmer. Ai no, ban serio! Laten we wel serieus blijven met dit soort rechters. Laten we ze uitzetten en terugsturen naar Nederland.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).