Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het belang van patiënten bij het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) is niet in gevaar. Dat wordt zo onterecht door de raad van bestuur van Sehos aangevoerd. Dat stelt het Land in de kortgedingprocedure tegen Sehos.

sehosDat het belang van patiënten niet in gevaar is, blijkt - zo voert het Land aan - uit de bevestigingen per WhatsApp en per brief door Sehos en uit het feit dat de SVB momenteel zorgdraagt voor de inkoop van alle noodzakelijke medische middelen en materialen tot aan de verhuizing van patiënten op 15 november naar het Curaçao Medical Center (CMC). ,,Daarnaast is de Inspectie voor de Volksgezondheid als onafhankelijk orgaan de taak toebedeeld om te waken voor het belang van patiënten op Curaçao. Het is niet aan Sehos als zorginstelling om eenzijdig - als het haar uitkomt - uit hoofde van financiële motieven vast te stellen dat het belang van patiënten in gevaar is”, aldus het Land. Die ‘objectieve vaststelling’ is het prerogatief van de Inspectie voor de Volksgezondheid die het optreden van zorginstellingen toetst, zo vervolgt het Land. ,,Mocht er sprake zijn van gevaar voor het belang van patiënten, dan zal de Inspectie actie moeten ondernemen.”
Het Land geeft aan dat Franke Scheper, directeur Medische Zaken van Sehos, op 8 oktober 2019 via WhatsApp de Inspecteur Gezondheidszorg nog heeft bericht dat er geen sprake is van een acute situatie binnen het ziekenhuis. Ook is er volgens het Land momenteel geen sprake van materiaalschaarste binnen Sehos, waardoor urgente operaties gewoon kunnen plaatsvinden. ,,De door Sehos geleverde zorg die afhankelijk is van het Cathlab is veiliggesteld. Er is simpelweg geen sprake van een acute situatie binnen Sehos die noopt tot (toewijzing van) de verzochte voorzieningen”, aldus het Land tot slot.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).