Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Het nieuwe ziekenhuis zal een belangrijke zorgvoorziening vormen binnen de totale gezondheidzorg op Curaçao en zal een financiële impact hebben op de zorgkosten van het land.”

hnoHet College financieel toezicht (Cft) adviseert de regering om aandacht te hebben voor de - werking van de - governance. ,,Goede governance is een noodzakelijke voorwaarde voor de borging van de kosten, veiligheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg.”
Het Cft adviseert het kabinet ook om HNO (Hospital Nobo Otrobanda) ‘onderdeel te laten zijn’ van de in het Groeiakkoord opgenomen brede heroverwegingsoperatie in het domein van de gezondheidszorg, zoals voor 2020 op de planning staat. Het College geeft daarbij in overweging om voor dit onderdeel gebruik te maken van Nederlandse technische assistentie.
,,Het Cft realiseert zich dat een spoedige afhandeling van het leenverzoek nodig is.” Het gaat dan om de 200 miljoen gulden, waarover deze krant eerder ook berichtte in verband met het advies van de toezichthouder.
,,Echter is ons niet alle benodigde informatie aangeboden en is nog niet aan een aantal (wettelijke) voorwaarden voldaan.” Het Cft verzoekt de minister van Financiën ‘voortvarend invulling te geven aan de gestelde voorwaarden’. Zodra dit is gebeurd zal het Cft een afrondende reactie op het leenverzoek geven.
De businesscase is een belangrijk onderdeel dat nog op zich laat wachten. Het College vindt het van belang dat wordt vastgesteld dat met de extra financiering het ziekenhuis kan worden afgebouwd, de transitie kan plaatsvinden, alsook dat de jaarlijkse meerkosten worden gecompenseerd door realistische efficiencymaatregelen in de zorg.
Dit dient te blijken uit de geoptimaliseerde businesscase van HNO en het sluiten van het oude ziekenhuis Sehos, voorzien van een second opinion door Soab, die het Cft uiterlijk op 1 oktober 2019 had moeten ontvangen (dit laatste is niet gebeurd, zo bevestigde de minister van Financiën onlangs, red.). ,,Het Cft acht het van belang dat de Sociale Verzekeringsbank SVB de haalbaarheid bevestigt van de in de businesscase opgenomen maatregelen voor efficiency in de zorg.”

 

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).