Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De summit ‘Invest in Curaçao’ is afgelopen weekend succesvol verlopen. Ongeveer 100 deelnemers hebben zich aangemeld; een groot deel kwam uit Nederland overgevlogen maar er waren ook veel investeerders uit Curaçao aanwezig om te kijken hoe de binnenstad naar een hoger niveau getild kan worden.

summitdushiDe Nederlandse delegatieleider, Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, over het organiseren van de investeringsmissie naar Willemstad: ,,De start was moeilijk. Negatieve berichtgeving over Curaçao maakt het moeilijk om bedrijven te interesseren om iets op het eiland te doen. Maar uiteindelijk is het gelukt om met een Nederlandse delegatie van 34 ondernemers/organisaties te komen.”
Er waren drie soorten ondernemers bij de summit: de projectontwikkelaars en investeerders; de ondernemers geïnteresseerd in exploitatie van onroerend goed in de binnenstad en ondernemers die faciliterend zijn zoals constructiebedrijven, leveranciers, en architecten. Daarnaast was er vanuit Curaçao een aanzienlijke groep onroerendgoedeigenaren die hun panden aanboden om daar een andere of nieuwe functie aan te geven. Vaak waren ze op zoek naar investeerders of exploitanten om samen verder te ontwikkelen.
Bij de afsluiting op zaterdag bleek de summit een eyeopener voor degenen die uit Nederland zijn gekomen. Een aantal van hen kwam tot de conclusie dat ook zij de schouders eronder willen zetten om grote projecten als Kurá Hulanda of Plaza Hotel te kunnen redden.
Ook deelnemers afkomstig uit Nederlandse musea waren aanwezig om eventuele samenwerkingen te bespreken met musea op Curaçao om onder andere het aanbod op het eiland te professionaliseren en te vergroten.
Verder werden verschillende succesvoorbeelden en initiatieven in de binnenstad zoals Kaya Kaya gepresenteerd, die allemaal hebben geleid tot verbetering en het opknappen van oude monumenten, maar ook het verbeteren van de sociaaleconomische infrastructuur.
Het belang van de ontwikkeling van de binnenstad wordt hoog geacht. De investeerders vinden het belangrijk dat al die ‘rotte kiezen’, zoals iemand het noemde tijdens de conferentie, zo snel mogelijk worden opgeknapt.
De Boer: ,,Al mijn Nederlandse ondernemers zijn nu veel positiever over Curaçao en Willemstad dan ze waren toen ze uit het vliegtuig stapten. De eerste reacties van de deelnemers waren zeer lovend over de mogelijkheden die Willemstad biedt. De stad gaat zich de komende jaren sterk ontwikkelen. Het is nu het juiste tijdstip om in te stappen. Sommige ondernemers lieten doorschemeren dat ze reeds goede contacten hadden gelegd om iets te gaan doen in Willemstad.”
Billy Jonckheer, voorzitter van de Kamer van Koophandel: ,,Deze summit toont aan dat de particuliere sector in het Koninkrijk kan samenwerken voor de verbetering van onze economieën. Follow-up zal erg belangrijk zijn. Het is nu een kwestie van doorpakken.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.