Van onze correspondent
Den Haag - Het Caribisch deel van het Koninkrijk staat bloot aan grote internationale criminele invloeden. Dat is volgens het Nederlandse kabinet de conclusie die getrokken kan worden uit de inzet van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) sinds 2016.

tboStaatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties schrijft mede namens zijn partijgenoot minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer dat het TBO succesvol is in de aanpak van witwassen en corruptie, ‘maar ook noodzakelijk’. Het gezamenlijk aanpakken van grensoverschrijdende criminaliteit blijft belangrijk. Het onlangs herziene protocol voor de recherchesamenwerking ‘biedt daarvoor een goede basis’.
De directe aanleiding voor het opzetten van het TBO waren zorgen over de ondermijningsproblematiek op Sint Maarten in 2015. Er werd na een motie van Tweede Kamerleden Ronald van Raak (SP) en André Bosman (VVD) 22 miljoen euro vrijgemaakt voor de start van het TBO op 1 januari 2016. Vanaf 2018 is hiervoor jaarlijks 12 miljoen beschikbaar. Daarbij tekent Knops aan dat ondermijning een wereldwijd probleem is en dat ook Europees Nederland daarmee te maken heeft.
Toch blijkt uit het overzicht dat de staatssecretaris meestuurt dat op Sint Maarten de meeste van de intussen tientallen onderzoeken zijn gedaan. Hij noemt alleen openbaar gemaakte zaken, die de verwevenheid duidelijk maken van de boven- en onderwereld. Politici, ambtenaren, overheids-nv’s en private ondernemingen behoren tot de verdachte personen en organisaties. De verdenkingen gaan over corruptie, belastingfraude, witwassen, valsheid in geschrifte, oplichting en verduistering.
Het TBO heeft er volgens het kabinet-Rutte toe geleid dat er meer zicht is op corruptie en witwassen in het Caribisch gebied, waardoor deze criminaliteit effectiever kan worden bestreden door de samenwerkende landen van het Koninkrijk. Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat de weerstand in de gemeenschap tegen corruptie toeneemt. Ook worden de verbindingen van de ondermijnende criminaliteit tussen de landen en eilanden duidelijk.
De samenwerking is ook noodzakelijk wegens de kleinschaligheid en de geografische ligging van de eilanden, aldus Knops. ,,Hoewel er in korte tijd veel is bereikt, is het van belang om gezamenlijke barrières tegen nieuwe en bestaande uitdagingen op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit te blijven opwerpen. Daarvoor is nauwe samenwerking binnen het Koninkrijk, met daarin respect voor ieders verantwoordelijkheid, een cruciale voorwaarde.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).