Sehos: Niet zomaar voorbijgaan aan afspraken schuldsanering
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Hoewel partijen ‘nog in gesprek zijn’, lijkt het erop dat de Curaçaose overheid eenzijdig meent de afspraken van het Memorandum of Understanding (MoU) met onder meer het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) naast zich neer te kunnen leggen, nu het bestaande ziekenhuis - bijna - niet meer nodig is.

sehosdushiDinsdag was er overleg tussen de raad van bestuur (lees: directie) van Sehos en minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën. Minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) deed via de telefoon mee aan het gesprek.
Onderwerp van bespreking betrof ‘de diverse oplossingsrichtingen voor de schuldsanering van Sehos’. Formeel worden er geen mededelingen gedaan, maar mede naar aanleiding van de alarmerende berichtgeving door TV Direct, verneemt het Antilliaans Dagblad aldus: ,,De discussie met de overheid gaat goed, maar we zijn er nog niet. Ook is het prematuur om meer informatie hierover te geven.”
De overheid moet na de transitie van het oude naar het nieuwe ziekenhuis, Curaçao Medical Center (CMC), de netto-restschuld van het Sehos voor haar rekening nemen. De Sehos-directie is van mening dat deze restschuld moet worden afgehandeld op basis van het MoU van 20 september 2013, dat in het bezit is van deze krant. Dat is immers afgesproken en vastgelegd ten tijde van het kabinet-Asjes met Ben Whiteman (Pueblo Soberano) als toenmalig minister van GMN. Zo maakte de directie al duidelijk bij de presentatie vorige maand van het jaarverslag 2018.
Sehos heeft zich naar eigen zeggen gehouden aan alle aspecten van het MoU om de bouw, inrichting en bemensing van Hospital Nobo Otrobana (HNO) - binnenkort CMC - te faciliteren. ,,Nu wil de overheid eenzijdig deze driepartijenovereenkomst in de prullenbak gooien”, verneemt deze krant. Het MoU werd getekend namens het Land, namens Sehos en namens Usona (Uitvoeringsorgaan Stichting Ontwikkeling), dat daarna werd belast met de regie voor de realisatie van het nieuwe ziekenhuis.
Er zijn genoeg vastleggingen om het MoU ‘in juridisch opzicht te doen gelden’. Het lijkt nu opportunistisch gedrag van de regering. Immers, het niet erkennen van artikel 11 uit de overeenkomst betekent dat het de overheid geen geld kost.
In het betreffende MoU uit 2013 staat onder punt 11 dat ‘de netto-restschuld in principe zal worden afgelost uit de exploitatie van Sehos’, maar dat het bedrag dat ‘uiteindelijk overblijft na herfinanciering en/of kwijtscheldingen’ voor rekening komt van het Land. En meer in algemene zin dat de ‘schuldsanering van het Sehos een onderdeel vormt van een integrale oplossing’. Ook de schuld van Sehos aan het Land, bestaande uit niet afgedragen loonbelasting en een lening door het Land, zal/zou worden kwijtgescholden.
De directie heeft berekend dat na afronding van de transitie naar CMC, Sehos nog zo’n 100 miljoen aan schulden zal hebben uitstaan. ,,Het bestuur stelt zich op het standpunt dat de stichting aan al haar verplichtingen aan interne en externe stakeholders zal voldoen”, verklaarde algemeen directeur Anthon Casperson eerder.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).