Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De MFK-fractie heeft een verzoek ingediend voor een urgente Statenvergadering om over de integriteit van Onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) te debatteren.

alcalaDe oppositiepartij heeft onlangs de aanval op Alcalá-Wallé geopend toen bekend werd dat zij ondanks het feit dat ze minister is bij de Kamer van Koophandel nog steeds staat ingeschreven bij een nv en een stichting. Volgens de screeningswet mag je er als minister geen nevenactiviteiten op nahouden. De minister heeft uitgelegd dat zowel de stichting als de nv slapend zijn en dat er voor beiden al enige tijd geen activiteiten worden uitgevoerd, maar daar neemt MFK geen genoegen mee.
Na een persconferentie afgelopen maandag, wendt de fractie zich nu tot de Statenvoorzitter en stelt dat ‘begin dit jaar en ook op dit moment ministers uit het kabinet-Rhuggenaath zich schuldig maken aan de overtreding van de screeningswet’. ,,Conform documenten die we op dit moment in ons bezit hebben, is minister Alcalá-Wallé ook een van de ministers die de wet heeft overtreden”, aldus de brief, ondertekend door fractievoorzitter Gilmar Pisas en overige leden Charles Cooper en Juniël Carolina. De fractie wil een openbare Statenvergadering ‘waarin het parlement een standpunt zal innemen’.
In een reactie laat Alcalá-Wallé weten dat zij de Statenvoorzitter ook om een openbare vergadering heeft gevraagd. Wanneer de minister gevraagd wordt om het bewijs te overleggen dat de Alcalá CQI Medische Praktijk waarvan zij als bestuurder stond ingeschreven, sinds 2016 op afstand is gelegd, laat zij weten dat de MFK dit bewijs zelf ook heeft en dat zij tijdens de openbare vergadering alle bewijsstukken zal leveren. ,,Ik moet gefocust blijven en niet dansen conform de MFK-agenda. Zij zullen niet ophouden”, aldus de bewindsvrouw.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.